Belirli Süreli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri

belirli süreli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri

BELİRLİ SÜRELİ VE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ

İş sözleşmesinin türlerini süre esasına göre sınıflandırmak gerekirse belirli süreli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri olarak ikiye ayırabilir.

Bu sözleşmeler açısından süre esasına dayanan bu ayrım kanunda yer almaktadır. İş Kanunu Madde 9/2 – İş sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli yapılır. Bu sözleşmeler çalışma biçimleri bakımından tam süreli veya kısmî süreli yahut deneme süreli ya da diğer türde oluşturulabilir.

Belirli Süreli İş Sözleşmeleri

Taraflarca belirlenen vadeye dayanarak, vadenin bitimi ihbara ihtiyaç duyulmadan gerçekleşen iş sözleşmeleridir.

İş Kanunu Madde 11/1 – İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir.

İş sözleşmesinde sürenin belirlenmesi için, sözleşmede zaman birimiyle ifade edilen ve sınırlı tutulan sürenin mevcut olması gerekmektedir. Açıkça anlaşılacak tarih, ay, gün, yıl gibi azami sürelerin belirli olarak sözleşmede yer alması gerekmektedir. belirli süreli ve belirsiz süreli iş sözleşmelerinde Tarafların sözleşmenin biteceği vade konusunda iradelerinin bulunmaması halinde belirli süreli iş sözleşmesinden bahsedilemez.

Kanun koyucu belirli süreli iş sözleşmesi yapma serbesti hakkında getirdiği kısıtlamalar ile, belirsiz süreli iş sözleşmesinde öngörülen bazı feshe karşı korumalar gibi hakların dışında kalmasını ve hakların kötüye kullanılmasını önlenmek için sınırlama getirmiştir. Belirli süreli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri Söz konusu sınırlama ile var olan belirsiz süreli bir iş için, belirli süreli iş sözleşmesi düzenlenemeyecektir. Ancak işin ne kadar süreceğinin öngörülebildiği tarzda işler belirli süreli iş olarak düzenlenebilecektir.

İş Kanunu Madde 11/2 – Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir.

Belirli süreli iş sözleşmelerinin zincirleme yapılması kanunca yasaklanmış bulunmakla birlikte, zincirleme yapılmış olunması halinde baştan itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesi olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

Kanunun devamı fıkrasında ise, ‘Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar.’ Denilmek suretiyle esaslı nedenle kurulmuş olan zincirleme sözleşmelerin belirli iş sözleşmesi olarak kabul edileceği belirtilmiş. Ancak esaslı nedenin ne olduğu hükmü açıklamaya gidilmemiştir.

Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri

İş Kanunu Madde 11/1 – İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır…

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde taraflar, belirli süreli iş sözleşmesindeki gibi vade belirlemedikleri gibi taraflar arasında gerçekleştirilen sözleşmelerde süre hükümlerine yer verilmemesi halinde belirsiz süreli iş sözleşmesi olarak nitelendirilir.

 

Bunları da Beğenebilirsiniz

Henüz Yorum Yok

Yorum Yazın