Boşanma Davası Açma

Boşanma Davası Açma

 

Boşanma davası açma sonucunda eşlerin fiili birlikteliklerinin sona ermesine boşanma denmektedir. Tarafların mevcut evliliği, anlaşmalı boşanma ya da çekişmeli boşanma davası ile sona ermektedir. Boşanma davası açma fiilini bir eş tek başına yapabileceği gibi iki eş anlaşmalı boşanma protokolü imzalamak sureti ile de gerçekleştirebilir. Anlaşmalı boşanma davaları genel olarak bir ya da en fazla iki celse içerisinde karara bağlanmaktadır. Ancak çekişmeli boşanma davaları çok uzun yılları sürebilir. Boşanma davası açma sebepleri kişiden kişiye farklılık göstermektedir ancak kanun gereğince, özel ve genel boşanma davası açma sebepleri diye ikili bir ayrıma gidilmiştir.

Boşanma Davası Açma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma davası açma işlemini takiben davalı konumundaki eş, eğer belirli hususlarda itirazlar ileri sürecek olursa boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir. Çekişmeli boşanma davası açmak için ancak kanunda öngörülen bir sebebe dayanmak gerekir. Türk Medeni Kanunu’nda bu sebepler 161-166’ncı maddeler arasında düzenlenmiştir.  Bu sebepler konularına, kanunda özel olarak düzenlenip düzenlenmediklerine göre “özel-genel boşanma sebepleri olarak kategorize edilebilir.

 1. Özel Boşanma Sebepleri

Boşanma davası açma hakkı tanıyan özel boşanma sebepleri kanunda açıklanmıştır. Buna göre özel boşanma sebepleri beş tanedir;

 • Zina
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
 • Suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme
 • Terk
 • Akıl hastalığı

Özel boşanma sebeplerine dayanılarak boşanma davası açma, davacı eş, karşı tarafın kusurlu olup olmadığını ispatlamak zorunda değildir, yalnızca özel bir boşanma sebebi olduğunu ispatlaması yeterlidir. Ancak bu şekilde; hukuki bilgi gerektiren konularda alanında uzman bir boşanma avukatından destek almak, tarafların lehine olacaktır.

 1. Genel Boşanma Sebepleri
 • Evlilik birliğinin sarsılması
 • Eşlerin anlaşması
 • Ortak hayatın yeniden kurulamaması

Boşanma kararı verilebilmesi için davacı eş davalı eşin kusurunu ispatlamak zorundadır. Davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Her iki eşin de eşit derecede kusurlu olduğu ispatlanırsa tarafların boşanmasına karar verilebilir ancak bu durumda taraflar birbirlerinden tazminat isteyemezler. Tamamen kusurlu olan eşin açmış olduğu dava, bir kişinin kendi kusuruna dayanarak hak elde etmesi hukuka aykırı olacağından reddedilecektir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açma, boşanma talepli dava dilekçesinin, adliyede tevzi bürosuna başvurulması ile açılır. Burada hesaplanan harç ve giderler ödenir. Boşanma davalarında görevli mahkeme “Aile Mahkemesi” dir. Aile mahkemesinin bulunmadığı illerde ise aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesi görevli olacaktır. Yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Boşanma davası neticelendikten sonra kadının yeniden evlenmesi için bir süre beklemesi gerekmektedir. Bu süreye kanunda ise iddet süresi denilir.

Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davası açmaya görevli mahkeme, Aile Mahkemeleridir. Eğer Aile Mahkemelerinin bulunmadığı bir yerdeler ise Asliye Hukuk Mahkemeleri, Aile Mahkemesi sıfatı ile boşanma davasına bakmaya ehildir. Ancak unutulmamalıdır ki Aile Mahkemesinin bulunduğu bir yerde, boşanma davası başka bir mahkemeye açılacak olursa mahkeme tarafından, dava reddedilecektir.

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davası açmak için belirli birtakım usul hukuku kuralları bulunmaktadır. Bunların en başında da görev ve yetki kavramları gelmektedir. Boşanma davalarına bakmaya yetkili olan mahkeme, eşlerin boşanma davası açmadan önce altı ay birlikte yaşadıkları yer Aile Mahkemesidir. Eğer alt ay beraber yaşamamışlar ise eşlerden birisinin ikamet ettiği yer Aile Mahkemesinde boşanma davası açılabilecektir. İkametin bulunduğu yerde davanın açılabileceğinin hukuki dayanağını ise Türk Medeni Kanunu madde 168 oluşturmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açma

Boşanma davası açma işlemi bazı durumlarda tarafların anlaşması ile beraber sadece bir formaliteye dönüşmektedir. Boşanma konusunda anlaşan eşler, ortak bir boşanma protokolü imzalayarak ve bunu mahkemeye sunarak boşanma işlemini gerçekleştirebilirler. Fakat anlaşmalı boşanma davası açmak için ön şart olan, en az bir yıllık evliliğin sürmüş olması gerekmektedir.

Boşanma davası açma, eşlerden birinin açtığı boşanma davasının diğer eşçe kabul edilmesi ya da eşlerin birlikte başvurması şeklinde olabilir. Eşler, boşanmada mal paylaşımı ve çocukların durumu konusunda anlaşmış olmalıdır. Eşler aralarında bu hususları düzenleyen bir sözleşme yapabilecekleri gibi, hâkimin huzurunda sözlü olarak yapacakları açıklamaların tutanağa geçirilip eşler tarafından imzalanması şeklinde de olabilir. Mali sonuçlar; maddi tazminat, manevi tazminat ve yoksulluk nafakasıdır. Çocukların durumuna ilişkin olarak iştirak nafakası, kişisel ilişki ve velayet konularıdır. Ayrıca eşler davayı vekilleri vasıtasıyla sürdürseler bile duruşmaya gelmesi gerekir. Çünkü hâkimin eşleri bizzat dinlemesi kanunda öngörülmüş diğer bir şarttır.

Çekişmeli Boşanma Davası Açma

Çekişmeli boşanma davası açma konusu, belirli bir iradenin sonucu değildir. Genel olarak belirli bir ya da birkaç hususta anlaşmazlığın çıkması sonucunda dava çekişmeli boşanma davasına evirilmektedir. Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davalarından daha uzun sürmektedir. Bu nedenle boşanmaya karar veren taraflar, anlaşmalı boşanma davalarını tercih etmektedir. Anlaşmalı boşanma davası birçok açıdan cazip durumdadır. Bunların başında, her hususta anlaşılmış olması yatmaktadır. Ancak çekişmeli boşanma davası durumda ise tarafları uzun bir boşanma süreci beklemektedir. Yalnızca dilekçe ve cevap dilekçesinin verilmesi bile neredeyse 3 ay kadar sürebilmektedir. Avukattan yardım almadan boşanma davası açmak istiyorsanız, boşanma dilekçesi örneğimizden yararlanabilirsiniz.

Boşanma davası açma hususunda yetki, kesin bir yetki değildir. Örnek vermek gerekirse; terk nedeniyle açılacak bir boşanma davasında terk eden eş, en son yerleştiği yer Aile Mahkemesinden de boşanma davasını açabilecektir. Eğer ki boşanma davasını açan kişi, yabancı uyruklu ise bu durumda tarafların açtıkları davanın ülkelerinde kabul görmüş olması şartı ile Türkiye’de de bu boşanmanın tanınması, kabul edilmesi bakımından Tenfiz davası açılabilecektir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davası açma ve sona erme arasında geçen bir süre bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma davaları bir ya da iki celsede sonuçlanırken, çekişmeli boşanma davaları çok uzun yıllar boyunca halen devam edebilmektedir. Türk Hukuk sisteminde herhangi bir davanın, gerek iş yoğunluğu gerekse yapısından dolayı bir sürede sonuçlanması beklenmez. Yapısından kastımız ise; tebligat aşaması, delillerin elde edilmesi, tanıkların dinlenmesi, bilirkişi raporları ve adli tatil gibi dava süresini etkileyen çok fazla faktör bulunmaktadır. Fakat uygulamada edindiğimiz tecrübelere dayanarak belirtebiliriz ki anlaşmalı boşanma davalarında dava, yukarıda da değindiğimiz üzere en fazla 2 celsede sonuçlanmaktadır. Çekişmeli boşanma davasında ise bu süre ortalama 1.5 yıl – 7 yıl arasında sürebilmektedir.

Sık Sorulan Sorular

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası nasıl açılır sorusunun cevabı esasen basittir. Boşanma dilekçesi, ikamet edilen yer mahkemesine sunduktan sonra boşanma davası açmak için gereken tüm hususlar yerine getirilmiş olacaktır.

Avukatsız Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Avukatsız boşanma davası açmak isteyen kişi, hazır boşanma davası dilekçe örneğine taleplerini ve itirazlarını yazarak bunu mahkemeye sunmalıdır. Bu şekilde boşanma davası avukatsız bir şekilde açılacaktır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Yorumlar (12)

 • Sevil 3 hafta ago Cevapla

  Eşimden boşanmak istiyorum ve şuan 6 haftalık hamileyim. Boşanmak istediğim için de çocuğu aldırmak istiyorum. Çünkü boşandıktan sonra çocuğa bakacak maddi imkanlara sahip değilim. Eşim de çocuğun aldırılmasını istiyor ama boşandığımız zaman bana karşı bir tazminat davası açacağından korkuyorum. Hamileyken şiddette gördüm, benimle hiç ilgilenmedi ve telefonları açmıyor. Bu çocuğu onun izni olmadan aldırsam bana karşı bir tazminat davası açabilir mi?

  İsmail ÇAVUŞ 3 hafta ago Cevapla

  TCK uyarınca, gebeliğin sona erdirilmesi bakımından eşin onay vermesi zorunu değildir. Ancak uygulamada işler farklılık arz etmektedir. Söyle ki; eşin usulünce izni alınmadan, gebe kadına yapılacak bir müdehale nedeni ile müdehaleyi gerçekleştiren doktora bir dava yöneltilmesi ve beraberinde tazminat talep edilmesi de mümkündür. Aynı zamanda izni alınmayan eş, bu sebepten dolayı boşanma davası sırasında kürtaj yapan eşe karşı da tazminat talebinde bulunabilecektir.
  Tazminat talebi ile başvurularda mahkeme, izin alınmadan yapılan kürtaj bakımından diğer eşin kişilik haklarının zedelenip zedelenmemesine bakarak bir karara hükmedecektir. Bu konuda hak kayıplarına uğramamanız için bir avukatla görüşmenizi tavsiye ederiz.

 • Murat 7 gün ago Cevapla

  Benim ilk evliliğim eşimin benimle ikinci evliliği ilk evliliğinden bir çocuğu vardı 5 yaşında velayeti eşimdeydi çocuğada ben sahip çıktım üç yıldır evliyiz şimdi bir buçuk yaşında bir oğlum var biz anlaşamıyoruz boşanma davası açsam oğlumun velayetini bana mı annesine mi verirler ama üvey oğlum benim oğlumu istemiyor anneside üvey oğlunu tutuyor velayetini babamı annesine mi verirler annesi benden nafaka alabilirmi

  Samet AYGÜN 5 gün ago Cevapla

  Merhaba Murat bey, Aile Mahkemesinin vereceği boşanma kararıyla birlikte çocuğunuzun menfaatleri gereği ortak velayet size veya eşinize verilir. TMK Madde 336’de ayrık halinde çocuğun velayet hakkı düzenlenmiştir. Üvey çocuğunuz ve eşinizle ortak çocuğunuz arasındaki ilişki hakim tarafından göz önünde bulundurulur ve çocuğunuzun üstün menfaatine göre karar verilir. Nafaka olarak TMK Madde 175 uyarınca kusuru daha ağır olmayan eş, mali gücü oranında diğer eşten süresiz olarak yoksulluk nafakası talep edebilir. Yoksulluk nafakasına ilişkin kararda eşlerin kusurunun ağırlığı büyük önem taşımaktadır. Ayrıca çocuğun eğitim, bakım, sağlık gibi ihtiyaçları için de İştirak Nafakası talep edilebilir. Boşanma neticesinde mahkemenin çocuğun velayetini eşinize vermesi durumunda mahkeme, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası ödemenize hükmedebilir. Velayetin size bırakılması halinde ise mahkeme, gerekli görürse sizin yoksulluk nafakası ödemenize hükmedebilir. Mahkemenin velayete ve nafaka taleplerine ilişkin vereceği kararda, boşanma sebepleri, maddi durum ve çocuklarınız menfaatini detaylı olarak değerlendireceği için, Boşanma Avukatından hukuki danışmanlık hizmeti almak sizin yararınıza olacaktır.

 • Meva 3 gün ago Cevapla

  Merhaba avukat bey. Ben boşanmayı düşünüyorum fakat bu konunun biraz cahili kalıyorum pek bir bilgim yok sizden bişeyler öğrenmeden mahkemelere gitmek istemedim. Benim eşim asker Suriyede görevli üç çocuğumuz var 4-2-1 yaşlarında. Eşimle zaten geçinemiyoduk bi kaç kez boşanmaya çıksakta hep vazgeçti vazgeçirdi. Kendisi suriyeye giderken beni ailesiyle oturmaya zorladı ben ev açmasını istedim yapmadı ama ailesiyle kesinlikle anlaşamıyoruz ve çocuklarımı götürdüklerinde bile bakamayıp getirdiler kocam benimle iletişim kurmuyor konuşmuyor ailesiyle haber gönderiyor. Aileside diyoki eşin artk gelmeyecek orda kalacak bakamıyosan çocukları götür esirgeme kurumuna ver. Eşyalarım ailesinde ve eşyalarımıda vermiyorlar zorla tutuyolar. Büyük çocuğum kreşe gidiyor bir tek onun için 1200 tl para gönderiyor onun dışında gelirim yok. Boşandığım takdirde eşyalarımı alabiliyor muyum? Birde tahmini olarak ne kadar nafaka alabilirim rica etsem bilgi verir misiniz?

  Samet AYGÜN 2 gün ago Cevapla

  Merhaba Meva hanım, öncelikle eşiniz sizi ailesiyle aynı konutta oturmaya zorlayarak size bağımsız konut temin etmediği için boşanma davasında tam kusurlu kabul edilir. Eşyalarınız konusunda ise, boşanma davasından sonra ayrı bir dava ile veya boşanma davasıyla birlikte söz konusu eşya alacağınızın iade edilmesini veya bedelinin ödenmesini talep edebilirsiniz. Ayrıca eşinizin ailesinin size karşı tutumu ve eşinizin sizinle iletişimi koparmış olması, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olup bu sebebe dayanarak boşanma davası açabilirsiniz. Nafaka için TMK Madde 175 uyarınca “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.” denilmiştir. Yukarıda sayılan sebeplerden ötürü evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan eşiniz kusurlu olduğu için size Nafaka ödemekle yükümlüdür. Ayrıca çocuklarınızın velayetinin sizde kaldığı durumda, çocukların eğitim, bakım ve temel ihtiyaçlarına yönelik İştirak nafakası da talep edebilirsiniz. Ayrıca eşinizin kusuru oranında, sizin açıklamalarınıza göre bir çok konuda kusurlu olduğu için Maddi ve Manevi tazminat talep edebilmeniz de mümkündür. Nafaka miktarı eşinizin gelir durumuna ve kusuruna göre değişeceği için, net bir şey söyleyebilmemiz mümkün değildir.
  Yoksulluk ve iştirak nafakası, velayet, maddi ve manevi tazminat ve boşanmaya ilişkin diğer taleplere yönelik Boşanma Avukatından hukuki danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

 • Havva 2 gün ago Cevapla

  Esim 10 yıllık evlilik hayatımızda esim alkol madde kullanımı çalışma hayatı yok ayrıca annesi ile oturuyordun simdi son 3 aydır uzaklaştırma almama rağmen beni darp etti bende şikayetçi oldum onun neticesinde 3 gün hapis cezası yatti simdi bosanma davası ben açsam çocuklarımı ve eşyalarımı ona verirler mi

  Samet AYGÜN 13 saat ago Cevapla

  Merhaba Havva hanım, özel boşanma sebeplerinden birisi olan kötü ve onur kırıcı davranış TMK’nın 162.maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanun maddesinde, “Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.” denilmiştir. Ayrıca bu özel boşanma sebebi hak düşürücü süreye tabi tutulmuştur. Kanunda öngörülen pek kötü davranış veya onur kırıcı davranış, eşinizin size karşı uyguladığı fiziksel şiddet(darp) yani kasten yaralama suçuna denk gelmektedir. Eşinizin size yönelik uyguladığı şiddet ve bu şiddete ilişkin elinizdeki delillerle birlikte bu boşanma sebebinin oluştuğu tarihten itibaren 6 ay içerisinde boşanma davası açmazsanız, TMK Madde 162’ye dayanarak boşanma davası açamazsınız. Yukarıda da bahsettiğim gibi bu hak düşürücü süre TMK Madde 162/2’de düzenlenmiştir. Ayrıca eşinizi affetmeniz halinde ise, TMK Madde 162’deki boşanma sebebine ilişkin dava hakkınızı kayıp edeceğiniz, aynı kanun maddesinde belirtilmiştir. Kanunda öngörülen sürelere uymanız halinde eşinizin size uyguladığı fiziksel şiddete karşın bu sebeple boşanma davası açabilmeniz mümkündür. Ayrıca eşinizin alkol kullanıyor olması, çalışma hayatının olmaması ve sizi kendi ailesiyle yaşamaya zorlaması(bağımsız konut sağlamama), evlilik birliğinin temelinden sarsılması(TMK 166) boşanma sebebini oluşturacaktır. Tüm bu sayılan boşanma sebeplerine dayanarak boşanma davası açabilmeniz mümkün olup, mahkemenin boşanma davasında sizin lehine karar vermesi halinde eşiniz ağır kusurlu sayılacağı için, çocuklarınızın velayetini ve eşyalarınızı geri alabilirsiniz. Ayrıca şartların sağlanması halinde eşinizden maddi-manevi tazminat, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası elde edebilmeniz de mümkündür. Tüm bu açıklamalar neticesinde alanında uzman Boşanma Avukatından hukuki danışmanlık hizmeti almanız sizlerin yararına olacaktır.

 • Cansın 1 gün ago Cevapla

  Merhaba eşim tarafından aldatılıyorum sadece gönül işiikisi diye biliyorum ki onu bile ispatlayamıyorum davayı bir. Avukat aracılığı ile mi açmalıyım yoksa direk adliyeye mi gitmeliyim maddi durumum yok 2 çocuğum var çok çaresizim lütfen yardım

  Samet AYGÜN 15 saat ago Cevapla

  Merhabalar,
  evlilik birliğiniz devam ederken eşiniz başkasıyla gerçekleştirdiği gönül ilişkisi, TMK Madde 166’de düzenlenen ve özel boşanma sebeplerinden birisi olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi kabul edilebilir. Ayrıca bazı durumlarda gönül ilişkisinin düzeyi, bu gönül ilişkisindeki cinsel motifli hareketler(öpme, sarılma gibi) TMK Madde 163’e göre özel boşanma sebeplerinden biri olan haysiyetsiz hayat sürme sayılmaktadır. Sizin tanımladığınız gönül ilişkisi ve mahkemeye sunacağınız deliller, eşinize yönelteceğiniz boşanma davasının türünü ve sebebini belirleyecektir. Ayrıca eşinizin bir başkasıyla cinsel ilişki yaşadığını ispat edebilmeniz halinde de zina sebebiyle (TMK Madde 161) boşanma davası açabilmeniz mümkündür. Aldatma boşanma sebebinin varlığı için eşlerden birisinin başka birisiyle cinsel birliktelik yaşıyor olması şarttır. Yukarıda bahsettiğimiz gibi cinsel ilişki dışındaki öpme, sarılma, flört etme, mesajlaşma gibi davranışlar zina sayılmamakta olup, bu davranışlar Yargıtay tarafından güven kırıcı davranış olarak nitelendirilmektedir. Tüm bu açıklamalar ışığında, tanımladığınız gönül ilişkisinin düzeyinin ne olduğu ve hangi özel boşanma sebebine dahil olduğunun tespiti için Boşanma Avukatından hukuki destek almanız sizin yararınıza olacaktır. Ayrıca tanık, görüntü, video, banka bilgisi, sosyal medya içerikleri gibi ispat araçlarının hukuka uygun olarak ileri sürülebilmesi ve bunun neticeleri boşanma davalarında büyük rol aldığından Avukat aracılığıyla dava açmanız sizin lehinize olur.

  @kubra 4 saat ago

  Merhaba annem 20yildir babamdan çeşitli çok ağır hakaretler ve alkol alınca şiddet görüyordu çocuklarım için çekiyorum diyerek boşanmak istemedi ama yetti artık diye kardeşlerim ve annem evi tert ettiler şimdi boşanmak istiyor ama nasıl olucagini bilemiyoruz. Boşanma asamasi ne kadar sürer birde 6.sinifa giden bir kardesm var onun velayetini babaya verme gibi bı durum olabilir mi kardesm korkuyor beni verirler o adama diye

  İsmail ÇAVUŞ 3 saat ago

  Merhaba, babanız da boşanma konusunda anneniz ile hemfikir ise anlaşmalı boşanma davası açılmak sureti ile tek celsede boşanmanın gerçekleşmesi mümkündür. Ancak diğer durumda çekişmeli boşanma gündeme gelecek ve bunun süresi de ortalama 1.5-2 sene olmaktadır. Anneniz dilerse bir avukattan hukuki destek alarak dilerse de bireysel olarak boşanmaya dayanak olan gerekçelerinin bulunduğu bir boşanma davası dilekçesini Aile Mahkemesine sunarak boşanma davasını açabilecektir. Kardeşinizin velayeti konusunda ise hakim, çocuğun yararını gözeterek velayete hükmedecektir. Bu sebeple anlattığınızdan anladığım kadarı ile velayet annenize kalacaktır.

Yorum Yazın