Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma dilekçesi örneği

Boşanma dilekçesi örneği arayan kişiler, genel olarak boşanma avukatının yardımı olmadan boşanma davası açmak isteyen kişilerin aradığı bir husustur. Paylaştığımız boşanma dilekçesi örneği sayesinde, kendiniz de boşanma davası açabileceksiniz. Ancak her zaman olduğu gibi belirtmek isteriz ki boşanma konusunda uzman bir hukuki danışmanlık hizmeti almanız, yaşamanız muhtemel hak kayıplarının önlenmesi açısından önem arz etmektedir. Paylaştığımız boşanma dilekçesi örneği, size özel bir dilekçe olmadığından, her konuda aynı etkiyi doğurmayacaktır. Ancak genel itibari ile boşanma davası açmanıza yetecektir. Boşanma davası hakkında genel itibari ile birtakım bilgilerin de verileceği bu yazımızı okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz. Yazımızda ele aldığımız boşanma dilekçesi örneğine, yazının sonundan ulaşabilirsiniz.

Boşanma Dilekçesi Örneğine Yazılacak Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma dilekçesi örneği doldurulurken ihtiyaç duyulan birtakım konular bulunmaktadır. Bunların en başında olan evliliğin neden bitirilmesi gerektiğine dair net bilgilerin, boşanma davası dilekçe örneğine yazılması gerekmektedir. Dilekçeye konu olacak boşanma sebepleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlar, Genel boşanma sebepleri ve Özel boşanma sebepleridir.

Boşanmanın Genel Sebebi

Boşanma dilekçesi örneğine ekleyebileceğiniz genel boşanma sebebi, evlilik birliğinin temelden sarsılma nedenidir. Evliliğin temelden sarsılması ile anlatılmak istenen ise halk dilinde şiddetli geçimsizliktir. Bunlar; kavga ve devamlı olarak şiddet gibi gözle görülür hususlardır. Bu sebeplerin birisinin meydana gelmesi ile eş, boşanma davası dilekçesi örneğini kendisi doldurarak ya da uzman bir boşanma avukatından destek alarak, boşanma davası açabilecektir. Açılan dava neticesinde mahkeme, yaptığı inceleme neticesinde nihai bir karara hükmedecektir. Eğer ki sebepler yeterli görülürse boşanmaya karar verilecektir. Ancak mahkeme, açılan boşanma davasında ayrılık kararına da hükmedebilecektir. Bu kast edilen ayrılık süresi ise 1yıl ila 3 yıl arasında değişkenlik gösterebilir. Bu saydığımız hususlar doğrultusunda boşanma dilekçesi örneğinden yardım alınarak dava açılabilecektir.

Boşanma sonrasında ya da boşanma davası sırasında ise; boşanmada mal paylaşımı, çocuğun velayeti ve tazminat konusunda talepleri ileri sürmek mümkündür.

Boşanmanın Özel Sebepleri

Boşanma dilekçesi örneği doldurulmak sureti ile özel boşanma sebeplerine dayanarakta boşama davası açılması mümkündür. Boşanma davası açılması bakımından belirtilen özel sebepler ise şu şekildedir;

 • Suç işleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme
 • Zina
 • Terk
 • Akıl Hastalığı
 • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun madde 163’te düzenlenmiştir. Evliliğin devam ettiği sırada eşlerden birisi; suç işler ya da haysiyetsiz yaşam sürdürmeye başlarsa, diğer eşin boşanma davası hakkı doğacaktır. Eş eğer bir avukat tutmak istemezse boşanma dilekçesi örneğini doldurmak sureti ile davayı açabilecektir.

Zina

Zina konusu, boşanma sebepleri arasında belki de en ağır olanıdır. Düzenleme altına alındığı kanun ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu madde 161’dir. Zina, eski TCK’da bir suçken güncel ceza kanununca suç olarak tanımlanmamaktadır. Ancak başta belirttiğimiz gibi ağır bir boşanma davası sebebidir. Ve boşanma davası dilekçesi örneğine eklenmek sureti ile dava açılabilecektir. Eş aldatmayı öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde her durumda da 5 yıl içerisinde boşanma dilekçesi örneği ile mahkemeye başvurarak, boşanma davasını açmak durumundadır. Eğer ki eş, kendisine ihanet eden diğer eşin zinasını sineye çeker ve onu affederse, bir daha zinaya dayalı boşanma talebinde bulunamayacaktır.

Terk

Terk, boşanma dilekçesi örneğine eklenebilecek özel bir boşanma sebebidir. Hukuki dayanağını ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu madde 164 oluşturmaktadır. Madde hükmü uyarınca, sebep olmaksızın ya da haksız olarak aile konutunu terk eden eş, 6 ay içerisinde geri dönmemiş ise terk edilen eşe boşanma davası açmak için hak doğacaktır.

Akıl Hastalığı

4721 Sayılı Türk Medeni Kanun madde 165’te yine bir boşanma dilekçesi örneğine yazılabilecek bir gerekçe olan, akıl sağlığının yerinde olmaması düzenlenmiştir. Ancak unutmamak gerekir ki akıl sağlığına dayanarak boşanma talebinde bulunulması için iki şartın gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartlar;

 • Eşlerden birisinin, evlilik sonrasında akıl hastalığına yakalanması,
 • Eşin, akıl sağlığının bozulması nedeniyle diğer eşin artık evliliğe devam edemeyecek durumda olması,

Doğrultusunda olmaktadır. Şartların gerçekleşmesi halinde Boşanma dilekçesi örneği aracılığı ile boşanma davası açılabilecektir.

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış

Eşin hayatına kast, kötü davranış, onur zedeleyen muamelede bulunma gibi durumlara maruz kalan eş, 6 ay içerisinde mahkemeye boşanma dilekçesi örneği ile başvurmalıdır. Bu boşanma sebebinin hukuki kaynağını ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 162’de düzenlenmiştir.

Boşanma Davası Dilekçesi

Boşanma dilekçesi örneği düzenlenirken birtakım hususlara dikkat edilmesi gerekir. Ve bazı unsurları da barındırmak zorundadır. Bunlar;

 • Dilekçenin hitap ettiği makam, Aile Mahkemesi olmalıdır. Eğer adliyede Aile mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesine yazılmalıdır. hitaben yazılmalıdır,
 • Davacı eşin ad, soyad ve adres bilgileri
 • Davacı eşin T.C. kimlik numarası,
 • Davalı eşin ad, soyad ve adres bilgileri
 • Eğer avukata vekalet verilmiş ise avukatın ad, soyad ve adres bilgileri
 • Hukuki sebepler
 • Boşanma talebi
 • Boşanma talep edip dava açan eşin varsa avukatın imzası
 • Nüfus Kayıt Örneği

Bu ilgili unsurları barındıran bir boşanma dilekçesi örneği ile hem anlaşmalı boşanma davası hem de çekişmeli boşanma davası açmak mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

İndir: Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

ÇANKAYA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI: Ahmet Ümit (TC Kimlik)

ADRES: … Çankaya/Ankara

DAVALI: Ayşe Güzel (TC Kimlik)

ADRES: … Çankaya/Ankara

DAVA KONUSU: Devam eden evliliğin, tarafların anlaşması yolu ile sona erdirilmesini talep dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:

Taraflar 15/06/2004 tarihinde evlenmişlerdir. Nüfus kayıtlarının incelenmesi sonucunda fark edileceği gibi mevcut evlilik, anlaşmalı boşanma davası için gereken 1(bir) yıllık süreyi doldurmuştur. Tarafların, evlilikleri içerisinde ve 04/08/2007 tarihinde dünyaya gelen İsmail adında bir erkek çocukları bulunmaktadır. ( Herhangi bir çocuğunuz bulunmuyorsa bunu bu kısımda belirtmeniz gerekmektedir.)

Tarafların arasında çıkan uyuşmazlıklar, ortak hayatın sürdürülmesi noktasında sorunlar meydana getirmiştir. Tarafların arasında geçen sorunlar, evliliğin daha devam edemeyeceğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu sebeple de anlaşmak sureti ile boşanmaya karar vermişlerdir. Ekte bulunan ve tarafların imzaladıkları Anlaşmalı Boşanma Davası Protokolü’nün ve tarafların boşanma yönündeki ortak iradelerinin, mahkemece kabul edilmesini talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER: Türk Medeni Kanunu Madde 166 ve İlgili Diğer Kanun Hükümleri

DELİLLER: Nüfus Kayıt Örneği, Anlaşmalı Boşanma Protokolü

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda belirtilen sebepler ve davalının boşanma davasını kabul ettiğinden; ekte sunulan Anlaşmalı Boşanma Davası Protokolü de göz önünde bulundurulmak sureti ile Türk Medeni Kanun’un 166/3 hükmü uyarınca boşanma kararının verilmesine, müşterek çocuğun, velayeti ve diğer şahsi ilişkileri bakımından ekte sunulan anlaşma doğrultusunda bir düzenleme yapılmasına ve sunulan Anlaşmalı Boşanma Protokolünün, karar eki kabul edilmesi yönünde hüküm verilmesini talep ederiz. …/…./2021

DAVACI                                                                               DAVALI

(İmza)                                                                                   (İmza)

EK: Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği

İndir: Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği

ÇANKAYA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI: Ayşe Güzel (TC Kimlik)

ADRES: … Çankaya/Ankara

DAVALI: Ahmet Ümit (TC Kimlik)

ADRES: … Çankaya/Ankara

DAVA KONUSU:

1) Şiddetli geçimsizlik sebebiyle evliliğin devam edemeyecek bir hal alması,

2) Davalı ile müşterek olan çocuğun velayetinin, mahkeme tarafından davacıya verilmesi,

3) Dava süresince davacının yanında yaşayan müşterek çocuk için 600,00 TL tedbir nafakası, karar kesinleştikten sonra da her ay için iştirak nafakasının davacıya verilmesi,

4) Davalının, davacı lehine 50.000,00 TL manevi tazminata hükmetmesinin istemidir.

AÇIKLAMALAR:

1. Taraflar 15/06/2000 tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların, evlilikleri içerisinde ve 04/08/2007 tarihinde dünyaya gelen İsmail adında bir erkek çocukları bulunmaktadır. (Herhangi bir çocuğunuz bulunmuyorsa bunu bu kısımda belirtmeniz gerekmektedir.)

2. Boşanma davasının davacısı konumdaki eş, evliliğin getirdiği bütün sorumlulukları yerine getirmiş fakat bütün bunlara rağmen davalının tavır ve hareketlerinde herhangi bir iyileşme meydana gelmemiştir. Aksine, evliliğin sona ermesi noktasına gelmesinde büyük çabalar sarf etmiştir. Tahammül noktasının çok üzerinde hareketler sergileyerek ortak yaşamı çekilmez bir hale sokmuştur. Yalnızca bunlarla yetinmeyip davacının onur ve kişiliğine yönelik çok ağır sözler sarf etmiş, bu tutumunu topluluk içinde de sürdürmüştür.

3. Davacı, kendisine yapılan bu kötü muameleye rağmen evliliğinin devam etmesi yönündeki inancını korumuş, tabiri yerindeyse şahsına yapılanları sineye çekmiştir.

4. Davacının bütün bu iyi niyeti ve çabasına karşılık davalı, kişisel eşyalarını yanına alarak ortak konutu terk etmiştir. Tarafların ailelerinin, evliliğin devam etmesine yönelik müdahalelerine rağmen de ortak konuta kat’i surette geri dönmemiştir.

5. Davalının, davacıya karşı sergilediği bu aşağılayıcı tutumun beraberinde müşterek çocuğuna karşı da aynı davranışları sergilemekten kaçınmamıştır. Müşterek çocuğun velayetinin davacıya verilmesi talebimizin de çocuğun yararına olduğu gerçeği burada yatmaktadır.

6. Davacının gerek maddi imkanları; gerekse diğer faktörler bağlamında, müşterek çocuğun velayeti kendisine verildiği takdirde her türlü sağlık, eğitim gibi bakım ve giderler için davalının maddi açıdan destek olması gerekmektedir. Bu sebeple de dava süresince verilmek üzere her ay 600,00 TL tedbir nafakası, kararın davacı lehine kesinleşmesinin ardında da yine her ay olmak üzere aynı miktarda iştirak nafakasının davacıya verilmesini talep ederiz.

7. Davacıya neredeyse eziyet olan evlilik süresinin, sancılı geçen boşanma sürecinin ve boşanmanın ardından oluşacak manevi yıkımın etkilerinin bir nebze de olsa azaltılması bakımından, davalının aleyhinde 50.000,00 TL manevi tazminat talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER: Türk Medeni Kanunu İlgili Maddeleri ve İlgili Kanun Hükümleri

DELİLLER: Nüfus kayıt örneği, Tanık beyanları, Her tür kanıt.

SONUÇ VE İSTEM: Belirtilen sebeplerden dolayı davanın kabulü ve;

1) Mevcut evlilik birliğinin artık devam etmesinde herhangi bir yarar bulunmadığından, Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Tarafların BOŞANMALARINA,

2) Tarafların müşterek çocuklarının velayetinin davacı tarafa bırakılmasına,

3) Her ay 600,00 TL tedbir nafakası, kararın davacı lehine kesinleşmesinin ardında da yine her ay olmak üzere aynı miktarda iştirak nafakasının davacıya verilmesini

4) Davalının aleyhinde 50.000,00 TL manevi tazminat talep ediyorum. …/…./2020

DAVACI                                                                                         DAVALI

(İmza)                                                                                            (İmza)

Sık Sorulan Sorular

Boşanma dilekçesi örneği konusunun anlaması adına aşağıda ziyaretçilerimizden gelen soruları derledik ve cevaplandırdık.

Boşanma Dilekçesi Ücreti Ne Kadar?

Boşanma davası açmak isteyen kişiler, boşanma davası dilekçesi için 2021 yılında belirlenmiş olan 685 TL’yi ödemelidirler. Bu tutar Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenmiştir. Ancak boşanma davası dilekçesi için para vermek istemeyen kişiler, boşanma dilekçesi örneğini kullanarak kendileri de dilekçe hazırlayabilirler.

Avukat Olmadan Boşanma Davası Açılabilir Mi?

Avukat olmadan boşanma davasının açılması mümkündür. Bunun için gerekli olanlar, boşanma dilekçesi örneği ve kimlik fotokopisidir.

İlginizi çekebilecek diğer makalelerimiz.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Yorumlar (5)

 • Zehra 3 yıl ago Cevapla

  Merhaba. boşanmak üzere olduğum eşim ile anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamaktayız. Ancak bazı noktalarda hukuki yardıma ihtiyacımız doğdu ve size danışmak istedim. İlk sorum; babamın üzerine olan ancak ödemelerini eşim ile benim yapmış olduğumuz bir araç mevcut. Bu aracın satılması durumunda elde edilen kazancın ikiye bölünmesi mümkün müdür? Yani 3. kişiye ait bir malın paylaşımı protokolde yer alabilir mi? İkinci sorum ise evliyken ortak olan bitcoin hesabının paylaşımı yapılabilir mi? Bu hususların protokolde yazılması hukuksuzluk doğurur mu?

 • Ahmet 2 yıl ago Cevapla

  Bir erkek eroin bağımlısıysa kadın boşanmak istiyor ama adam Zorluk çıkarıyor kadın ne yapması gerekiyor Allah razı için yardımcı olun

 • Ayşe 2 yıl ago Cevapla

  İyi akşamlar bende boşanmak istiyorum acaba dilekçede ne gibi şeyler yazmaliyim

 • Ayşegül 2 yıl ago Cevapla

  Merhaba Ben Ayşegül Ben Ahmetcanı Boşanma istiyorum

 • Nevzat Cafer Otlu 1 yıl ago Cevapla

  ben Almanyada yasiyorum ve Alman Vatansiyim ,burda Emekli oldum ve burdaki Belediye Bosanma karari istiyor.
  Yardim icin Cok tesekkür ederim
  Saygilarla
  Nevzat Otlu

Yorum Yazın