Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası, eşlerin boşanmanın hukuki sonuçlarında bir anlaşmaya varamamasından doğan bir boşanma çeşididir. Şöyle ki eşler, boşanma davası sonucunda meydana gelen; nafaka, tazminat, velayet gibi konularda herhangi bir mutabakata varamamaktadır. Bunun sonucunda ise boşanma süreci doğal olarak uzamaktadır. Çekişmeli boşanma davasını oluşturan sebeplere örnek vermek gerekirse tarafların; boşanmak istememesi, çocuk varsa velayetinin kimde kalacağının sorun olması ya da nafaka miktarında bir sorunun ortaya çıkması çekişmeli boşanma davasının gerekçelerini oluşturmaktadır. Çekişmeli boşanma davasının hukuki dayanağını, TMK’nin aile hukuku bölümü oluşturmaktadır. İlgili madde hükmünde ise boşanma davasının açılabilmesi için birtakım sebep belirtilmiştir.

TMK’da belirtilen ve boşanma sebebi olarak sayılan hususlar; Zina, onur zedeleyici hareket, kötü davranma, haysiyetsiz yaşam sürmek, akıl hastalığı, terk, evlilik birliğinin temelden sarsılması, hayata kast. Bu sayılan nedenlerin, evlilik içerisinde bulunması boşanmaya neden olmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davasının Koşulları Nelerdir?

Çekişmeli boşanma konusunda değindiğimiz en önemli husus, taraflar arasında bir anlaşmanın meydana gelmediğidir. Buna göre;

 • Evliliğin bitmesini isteyen ve bu sebeple boşanmak isteyen bir eş varken diğer eş buna yanaşmamaktadır,
 • Evliliğin bitmesini ve boşanmayı her iki eşte istiyordur ancak evliliğin sona ermesi ile doğacak hukuki durumlar konusunda bir anlaşmaya varamamışlardır. Örnek verecek olursak, Nafaka miktarında anlaşamamak, çocukların velayeti konusunda anlaşamamak, tazminat hususunda anlaşamamak gibi,

Bu iki sebebin neticesinde meydana gelen boşanma davasına ise çekişmeli boşanma davası denmektedir. Eğer böyle bir durumda iseniz alanında uzman bir boşanma avukatından yardım almanızı tavsiye ederiz.

Yukarıdaki paragrafta belirtilen sebeplerden bağımsız olarak kanun koyucu, genel boşanma sebepleri olarak birtakım hususları düzenleme altına alma gereği görmüştür. Çekişmeli boşanma davası açmak isteyen taraflar, boşanma iddialarını bu sebeplerin varlığına dayandırmak durumundadır. Bunlar;

 • Zina (Türk Medeni Kanunu madde 161),
 • Hayata kast ve kötü davranış (Türk Medeni Kanunu madde 162),
 • Suçlu olmak ve haysiyetsiz yaşam sürmek (Türk Medeni Kanunu madde 163),
 • Terk (Türk Medeni Kanunu madde 164),
 • Akıl sağlığının yerinde olmaması (Türk Medeni Kanunu madde 165)
 • Evlilik birliğinin temelden sarsılması (Türk Medeni Kanunu madde 166)’dir.

Çekişmeli boşanma davaları uygulamada, yukarıda sayılan sebepler arasından “evlilik birliğinin sarsılması” nedeniyle çok sık karşımıza çıkmaktadır. Bu sebebe biraz değinmek gerekirse; Türk Medeni Kanunu madde 166 uyarınca düzenleme altına alınmıştır. Gerekçesi ise mevcut olan evliliğin ve o ana dek devam eden ortak hayatı devam ettirmenin artık taraflardan beklenemeyecek boyutta çekilmez bir hal alması durumunda eşlerden birisi boşanma davası açabilecektir. Davayı açan eşin, mevcut kusuru diğerine oranla daha ağır ise davalının itiraz hakkı bulunmaktadır. Çekişmeli boşanma davası da bu durumda tezahür etmektedir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki yapılan itiraz, niteliği itibari ile hakkın kötüye kullanılması şeklinde ise ve evliliğin devam etmesi davalı ve varsa çocuklar için bir yarar sağlamayacaksa hakim, itirazı dikkate almadan boşanma kararı verebilecektir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davası birçok hususu barındırmaktadır. Bu barındırılan hususlar da davanın süresine doğrudan etki etmektedirler. Buna göre;

 • Tarafların haklı olup olmamaları,
 • Karşı tarafın kusurluluğunun ortaya konulup konulmaması,
 • İddiaların ispat edilmesi,
 • Delillerin toplanarak mahkemeye sunulması ve mahkemenin değerlendirmede bulunması,

Ve bunlara benzer birçok etken boşanma davası süresinin belirlenmesinde etkili olmaktadır. Ancak söylemek gerekir ki davalar, ortalama 1 yıl ile 3 yıl arasında sürmektedir. Ancak tavsiyemizi yinelemek isteriz ki uzman bir boşanma avukatından yardım almanız, bu çekişmeli boşanma davası sürecinde hak kayıplarına maruz kalmamanız adına önemli bir etkendir.

Çekişmeli Boşanma Davasına Tarafların Katılması Gerekir mi?

Çekişmeli boşanma davası açan eşin, bir avukatı yoksa kendisi bizzat duruşmada hazır bulunmak zorundadır. Eğer duruşmaya katılmazsa dosyası, 3 ay içerisinde yenileninceye kadar mahkeme tarafından işlemden kaldırılacaktır. Fakat davacı, kendisini temsil etmesi açısından bir boşanma avukatına vekalet verebilir. Bu durumda ise duruşmalara bizzat katılmasına gerek kalmayacaktır. Boşanma avukatı, davacı yerine duruşmaya katılır ve davayı onun yerine takip edebilir. Bu bakımdan boşanma avukatından yardım almak önemli bir role sahiptir.

Çekişmeli boşanma davasında davalı konumundaki eşin ise davacıdan farklı olarak duruşmaya katılması gereklilik arz etmemektedir. Dava, davalının yokluğunda da devam edecektir. Fakat belirtmek gerekir ki duruşmalara katılmayan davalı, itiraz etme hakkından da feragat etmiş sayılacaktır. Bu nedenle davalının gerek bizzat kendisi gerekse vekalet verdiği boşanma avukatı aracılığı ile duruşmalara katılması, itiraz hakkı ve diğer nedenler açısından önemlidir.

Ayrılık Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma davası ya da anlaşmalı boşanma davasından önce boşanma davası şartlarını taşıyan ve dava açmaya yetkisi bulunan taraf, bu davalardan önce ayrılık talep edebilecektir. Boşanma sebebinin ispatlanıp ispatlanmadığına bakılarak hakim tarafından boşanma veya ayrılığa hükmedilecektir. Ancak taleple bağlılık ilkesi gereği hakim, ayrılık talebi karşısında boşanmaya hükmedemeyecektir. Açılan davada talep edilen boşanma ise hakim, ortak hayatın yeniden kurulabilmesinin mümkün olduğuna kanaat getirirse ayrılığa karar verebilecektir. Hakim tarafından ayrılık için verilen süre 1yıl ila 3 yıl arasındadır. Hakim vereceği sürenin başlayacağı tarih, ayrılık hükmünün kesinleştiği andır. Hakim tarafından verilen sürenin dolması ile beraber ayrılıkta sona erecektir. Ortak hayat bu süre içerisinde tekrar kurulmadıysa da artık boşanma davası açma mümkün olacaktır. Hakim bu durumda tekrar ayrılık kararı veremez.

Boşanma ve Ayrılık Davası Devam Ederken Nafakaya Karar Verilebilir Mi?

Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davası ve ayrılık davasında taraflar; dava haklarının güvence altına alınması amacıyla kanunda belirtilen birtakım ihtiyati tedbirleri talep edebileceklerdir. Bu tedbirlere kısaca göz atacak olursak;

 • Nafaka,
 • Çocukların velayeti,
 • Çocuklara yönelik bakıma katılınması,
 • Ortak konuttan ayrılan eşin barınması,
 • Ortak malların yönetimi,

Ve benzeri hususlar geçici tedbir kapsamındadır.

Çekişmeli ve Anlaşmalı Boşanma ile Ayrılık Davaları Hangi Mahkemede Açılır?

Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davası ve ayrılık davasına bakmaya yetkili mahkeme ilgili kanun gereğince; boşanma davasını açan tarafın ya da davalı tarafın yerleşim yeri veya boşanma davası açılmadan 6 ay önce birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise TMK uyarınca Aile Mahkemeleridir. Eğer ki yetki sınırları içerisinde aile mahkemesi bulunmuyorsa bu sefer, Aile Mahkemesi sıfatı ile Asliye Hukuk Mahkemesi boşanma davasına bakabilecektir. Anlaşmalı boşanma davalarında ise özel bir durum bulunmaktadır. Buna göre, anlaşan tarafların mahkemenin yetkisine dair bir itirazda bulunmaları muhtemel olmayacağı için anlaşmalı boşanma davaları, herhangi bir adliyede bulunan Aile Mahkemelerinde eğer yoksa Aile Mahkemesi sıfatı ile Asliye Hukuk Mahkemesinde davayı açabileceklerdir.

Boşanma davalarında, yurt dışındaki vatandaşlar açısından ise yine özel bir durum bulunmaktadır. Buna göre yurt dışında yaşayan ve anlaşmalı ya da çekişmeli fark etmeksizin; boşanmaya karar veren vatandaşlar, yurtdışında boşanma davası açamayacaklardır. Yetkili mahkemenin belirlenmesi hususunda ise 5718 sayılı Kanun Madde 41 esas alınacaktır.

Sık Sorulan Sorular?

Çekişmeli boşanma davası konusunu tam anlamıyla anlamak adına aşağıda ziyaretçilerimizden gelen soruları derledik ve cevaplandırdık.

Çekişmeli Boşanma Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davaları; tarafların haklılıkları, kusurluluk oranları, iddiaların ispatı gibi süreler de dahil olmak üzere ortalama olarak 1-3 yıl arasında sürmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Düşer?

Çekişmeli boşanma davasında davanın düşmesi için davalı tarafın, davayı herhangi bir surette takip etmekten kaçınması ile gerçekleşecektir. Davalı, davayı takip etmek istemediğini beyan ederse hakim dosyanın işlemden kaldırılmasına hükmedecektir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası açmak için eşlerden birisinin, yerleşim yeri Aile Mahkemesine eğer yoksa Asliye Hukuk Mahkemesine vereceği dilekçe ile başvurması yeterli olacaktır.

İlginizi çekebilecek diğer makalelerimiz.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Henüz Yorum Yok

Yorum Yazın