Ceza Hukuku

Ceza hukuku, insanların toplu olarak yaşamaya başlaması ile birlikte bir zorunluluk hali olarak ortaya çıkmıştır. Toplumda tezahür edebilecek haksız fiillerin bir nebze olsa da engellenebilmesi için birtakım yaptırımlar gerekmektedir. Bu yaptırımların bütününe ceza denilmektedir. Ortaya çıkan bu haksız fiiller de suçu oluşturmaktadır. Suçu ve cezayı bir bütün olarak ele alan ve çözümleyen hukuk dalı ise Ceza Hukukudur. İlgili hukuk dalının yegane amacı, toplumsal barışı muhafaza etmektir. Ceza hukuku özel ve genel olmak üzere 2’ye ayrılır. Ceza genel hukuku daha çok maddi, manevi unsur dahilinde suç kavramının teorisi ile ilgilenirken, ceza özel hukuku, suç tiplerinin maddi yaptırımını belirlemektedir. Bu ikili ayrımın yanında yine bütünlük halinde bulunan, ceza muhakemesi bulunmaktadır. Ceza Muhakeme Kanunu ile belirlenen bu hukuk dalı ise ceza özel hukuku aracılığıyla belirlenen maddi yaptırımın ve daha birçok usul işleminin düzenini sağlamaktadır. Ceza hukukunun, cezalandırma ve toplumu koruma işlevleri bulunmaktadır. Bu bağlamda ceza hukuku, toplumun genelini ilgilendiren bir hukuk dalıdır. Sonuç itibari ile Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında ele alınan bu hukuk dalında yegane amaç, muhtemel tehlikelerin varlığını ortadan kaldırmaktan ziyade, ortaya çıkmış olan ve suç teşkil eden haksız fiilleri devlet kanalı ile cezalandırmaktır. Bizlerin de bu konuda aktaracağı bilgiler daha çok Yargıtay kararları ve Ceza Muhakemesi Kanunu vd. etrafında şekillenecektir.

Cinsel Taciz Suçu

Cinsel Taciz Suçu

Cinsel taciz suçu TCK madde 105’de düzenlenmiştir. Cinsel taciz suçu, mağdurun cinsel dokunulmazlığına yönelik cinsel saldırı düzeyinde olmayan, ancak onun namusuna yönelik Devamını Oku

2