Cinsel Taciz Suçu

Cinsel Taciz Suçu

Cinsel taciz suçu TCK madde 105’de düzenlenmiştir. Cinsel taciz suçu, mağdurun cinsel dokunulmazlığına yönelik cinsel saldırı düzeyinde olmayan, ancak onun namusuna yönelik gerçekleştirilen fiil olarak kabul edilmektedir. Cinsel taciz suçunun faili veya mağdurunda cinsiyet ayrımı bulunmamaktadır. Mağdur ve fail, kadın veya erkek olabilmektedir. Ayrıca cinsel taciz suçunun karşı cinse yönelik işlenmesi şart değildir. Aynı cinsten olan kişiye karşı da bu suçun işlenebileceği kabul edilmiştir.

Cinsel taciz suçu icrasıyla birlikte tamamlana suçlardan olması sebebiyle, bu suça yönelik teşebbüsün gerçekleşmesi mümkündür. Cinsel taciz suçunun temel şekli şikayete bağlıdır. Nitelikli hal için kovuşturma ve soruşturma için şikayet gerekmemekle birlikte re’sen incelenir.

Cinsel Taciz Suçunun Unsurları

Cinsel taciz suçunun oluşabilmesi için, failin mağduru cinsel amaçlı olarak taciz etmesi gerekmektedir. Cinsel amaçlı tacizin, mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal edecek düzeye varmaması gerekmektedir. Eğer vücut dokunulmazlığının ihlal edildiği kabul edilirse, bu sefer cinsel saldırı veya tecavüz suçu gündeme gelebilecektir. Bu sebeple failin gerçekleştirdiği fiillerin cinsel saldırı veya istismar kabul edilmeyecek düzeyde kalması cinsel tacizin kabulü için önemlidir.

Cinsel tacizin kabulü için, failin gerçekleştirdiği davranışın cinsel motifli olması veya cinsel haz ile bunu gerçekleştirmiş olması gerekir. Failin cinsel duygularını tatmin etmek ve neticesinde gösterdiği davranışlarında bunu destekler nitelikte olması gerekmektedir. Ayrıca bu davranışın mağdurda rahatsızlık oluşturması da şarttır.

Hangi hareketlerin cinsel taciz olabileceği konusuna gelecek olursak, vücut dokunulmazlığını ihlal etmeyen davranışlar cinsel taciz olarak kabul edilirler. Bunlara örnek olarak, failin cinsel amaçla mağdura yönelik laf atması,  cinsel ilişkide bulunma teklifi sunması veya cinsel organını göstermesi verilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, daha önce de söylediğim gibi vücut dokunulmazlığının ihlalidir.

Mağdurun cinsel özgürlüğünün ihlal edildiği kabul edilirse, fail cinsel saldırı veya istismar suçlarından yargılanacaktır. Elleme, sıkma, okşama gibi mağdurun cinsel dokunulmazlığını ihlal eden veya kısıtlayan hareketler cinsel taciz olarak değerlendirilmezler. Ancak failin mağdur üzerinde gerçekleştirdiği cinsel dokunulmazlığı kısıtlamayan, makas alma, sürttürme gibi davranışla, mağdurun bedeni üzerinde gerçekleştirilse bile cinsel taciz olarak kabul edilirler. Bu davranışın cinsel taciz olarak kabul edilmesindeki gaye, davranışın kısa ve ağır olmayışıdır.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer mesele ise flört veya arkadaşlık teklifidir. Cinsel saik ile gerçekleştirilmeyen ve ısrarcı bir hal aldığı kabul edilse bile, bu tür davranışlar cinsel taciz olarak kabul edilmezler. Israrcı bir şekilde arkadaşlık teklifinde bulunan kişinin, cinsel haz ile bu isteğinin karşı tarafa iletip iletmediğinin tespiti, her somut olaya ve davranışın şekline göre değerlendirilmelidir.

Cinsel Taciz Suçunun Nitelikli Halleri

Cinsel taciz suçu bakımından birtakım nitelikli haller mevcuttur. Bu nitelikli haller, suçun daha ağır ceza verilmesini gerektirmektedir. Nitelikli durumları açıklamak gerekirse;

 • Cinsel Taciz Suçunun Çocuğa Karşı İşlenmesi

TCK madde 105/1’de çocukların cinsel istismarı suçunun mağdur olması hali düzenlenmiştir. Ve kanun maddesinde failin altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir.

 • Cinsel Taciz Suçunun Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin Ya Da Aile İçi İlişkinin Sağladığı Kolaylıktan Faydalanılarak İşlenmesi

Cinsel taciz suçunun failinin, sahip olduğu bazı sıfat veya içinde bulunduğu durum gereği sağlamış olduğu kolaylık sayesinde bu suçu işlemesi halinde verilecek olan cezanın yarı oranında arttırılacağı öngörülmüştür. Failin TCK madde 105/2-a’da sayılan kişilerden olması gerekmektedir. Ayrıca cinsel taciz suçunu, görevinin veya ortamın sağlamış olduğu kolaylık sayesinde işlemiş olması aranmıştır. Ancak belirtmek gerekir ki reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun, bu kapsamda değerlendirme konusu olup olmayacağı tartışılmaktadır.

 • Cinsel Taciz Suçunun Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile Veya Sağlık Hizmeti Veren Ya Da Koruma, Bakım Veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişiler Tarafından İşlenmesi

TCK madde 105/2-b’de belirtilen hükümle, failin sahip olduğu unvan ve meslek sayesinde mağdurda güven duygusu oluşturmakta ve kendisini savunma ihtiyacı duymamaktadır. Failin sahip olduğu vasi, eğitici, bakıcı, koruyucu aile, sağlık hizmeti gibi sıfatların karşı tarafta yaratmış olduğu güven duygusu sayesinde cinsel tacizi rahatça işlenebilmektedir. Kanun koyucu ise bu durumu avantaja çeviren faile yönelik verilecek olan cezanın yarı oranda arttırılacağı öngörmüştür.

 • Cinsel Taciz Suçunun Aynı İşyerinde Çalışmanın Sağladığı Kolaylıktan Faydalanılarak İşlenmesi

Diğer fıkra hükümlerinde olduğu gibi TCK madde 105/2-c’de de fail, sahip olduğu ilişki sebebiyle cinsel tacizin kolayca işleyebilmektedir. Aynı işyerinde çalışan bireyler arasında karşılıklı güven ve tanışıklık bulunmaktadır. Bu durumu suiistimal edip avantaja çeviren fail için verilecek olan ceza yarı oranında arttırılacaktır.

 • Cinsel Taciz Suçunun Posta veya Elektronik Haberleşme Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Faydalanılarak İşlenmesi

Çağımızın iletişim ve teknoloji çağı olması sebebiyle kanun koyucu, bu araçlar vasıtasıyla cinsel taciz suçunun işlenmesi halinde suçun yarı oranında arttırılacağı belirtmiştir (TCK madde 105/2-d). Failin cinsel tacizin, posta veya elektronik yolla işlemesi bu nitelikli halin gerçeklemesi için yeterlidir. Elektronik haberleşme yolları ise, akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi araçlar olabilmektedir. Bu gibi araçlar sayesinde fail, yüz yüze suç işlemek yerine, erişim kolaylığı ile suçu rahatça işleyebilmektedir. Ayrıca bu cihazlar üzerinden sosyal medyalar aracılığıyla da cinsel taciz işlenebilir. Örneğin failin sosyal medya sitelerinden biri üzerinden mağdura, cinsel arzusunu beyan eden mesaj göndermiş olması halinde cinsel taciz suçunun nitelikli halinin gerçekleştiği kolayca söylenebilir.

 • Cinsel Tacizin Teşhir Suretiyle İşlenmesi

TCK madde 105/2-e’de cinsel taciz suçunun teşhir etmek suretiyle işlenmesi nitelikli hal olarak kabul edilmiş, bunun neticesinde ise faile verilecek olan cezanın yarı oranda arttırılacağı belirtilmiştir.

Cinsel Taciz Suçunun Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Halinin Gerçekleşmesi

TCK madde 105/2’de mağdurun cinsel taciz suçu neticesinde, işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalırsa verilecek olan cezanın bir yıldan az olamayacağı hükmolunmuştur.

Tacizin Cezası Kaç Yıl?

Tacizin cezası, suçun ağırlığı ve somut olay da dikkate alınacak olursa 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Nitelikli hallerin varlığında ise ceza 6 aydan 3 yıla kadar olmaktadır.

Sosyal Medya Cinsel Taciz Nedir?

Sosyal medyada cinsel taciz, sosyal medya üzerinden yazılan cümleler ya da gönderilen fotoğrafları kapsamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Yorumlar (2)

 • Yasar kabasakal 4 hafta ago Cevapla

  Esimi sevgilu olmak icin zorla tehdit edildi ve ben ogrendim ve bosanma asamasina geldim ve esimi hayla baska hesaplardan taciz ediliyor ayni kisi tarafindan

  İsmail ÇAVUŞ 4 hafta ago Cevapla

  Merhaba Yaşar Bey, öncelikle belirtmek isterim ki içinde bulunduğunuz durum beni derinden üzdü. Ancak ne eşinizin ne de sizin kasti bir hareketiniz bulunmamaktadır. Bu sebepten boşanmak istemeniz eşinize haksızlık olacaktır. Konumuza dönecek olursak cinsel taciz suçu, günümüz teknoloji çağında boyut değiştirerek sosyal medya ya da daha farklı platformlarda karşımıza sıklıkla çıkmaya başladı. Sizin başınıza gelen durum da maalesef ki bu. Sizin yapacağınız bir şey bulunmamaktadır. Cinsel taciz suçu ile kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun mağduru olan eşinizin, en kısa sürede delil niteliğine haiz mesaj görselleri ile Cumhuriyet savcılığına şikayette bulunması gerekmektedir. ( Aynı zamanda siz de sadece kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun mağduru olarak, ayrıca ilgili kişi hakkında şikayette bulunabilirsiniz.) Bunun beraberinde eğer tehdit suçunun unsurları mevcut ise şikayetinde bu durumu da belirtmesi gerekmektedir.

Yorum Yazın