Emlak Vergisi İadesi

emlak vergisi iadesi talebi ve dilekçesi

Emlak vergisi iadesi için Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından emsal teşkil edecek bir karar yayınlandı. Karara göre bir evi olan kişiler, hali hazırda elde ettikleri emlak vergisi muafiyeti haklarını geriye dönük olarak kullanabilecekler. Geriye dönük kullanım 5 yıllık süreyi kapsayacak. Diğer bir anlatımla 4 yıl önce ev almış ve vergiden muaf olduğunu bilmeyen kişiler, emlak vergisi iadesi talebi dilekçesi ile başvurması halinde ödedikleri emlak vergisini iade alabilecekler.

Ombudsmanlık tarafından hükmün kurulan işbu emsal karar kapsamında belediyelere emlak vergisi muafiyeti hakları bulunması rağmen, haberleri olmadığı için ödeme yapan kişilerin ödedikleri emlak vergisinin iadesinin yolu açıldı.

Kimler Emlak Vergisinden Muaftır?

Bir taşınmaz sahibi olmak isteyen kişilerin sıklıkla sorduğu soru “Kimler emlak vergisinden muaftır?” olmaktadır. Bunun başlıca sebebi ise son yıllarda, taşınmaz vergilerine getirilen düzenlemeler olmaktadır. Emlak vergisi ödemekle yükümlü kişiler, Vergi Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. Buna göre üzerin; konut, arsa, iş yeri ya da arazi gibi taşınmazların tapu kaydı bulunan kişiler her yıl alınan emlak vergisini ödemekle mükelleftir. Emlak vergisinin ödemesi, kişilerin sahip oldukları taşınmazın piyasa rayiç bedeli üzerinden taşınmazın bulunduğu belediyeye 1 yılda 2 taksit şeklinde yapılacaktır.

Fakat bazı taşınmaz sahipleri son yıllarda getirilen muafiyetler ve teşvikler kapsamında emlak vergisi ödemek zorunda değildir. Buna göre; ev hanımı, şehit yakını, işsiz, gazi, emekli ve dul olan kişiler emlak vergisinden muaftır. Bu sayılan kişilerin, emlak vergisinden muaf olması için birtakım şartları yerinde getirmesi aranmaktadır. Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için gereken şartlar şu şekildedir;

 • Bu haktan yararlanmak isteyen kişilerin yalnızca 1 taşınmaz sahibi olmaları gerekmektedir. (Bu haktan yararlanmak isteyen kişilerin eşlerinin, birden fazla taşınmaz sahibi olması vergi muafiyetini etkilemez.)
 • Muafiyet kapsamındaki taşınmazın en fazla 200 metrekare olması gerekmektedir.
 • Eğer taşınmaz bir ev ise, yaz kış oturulduğunun ispat edilmesi gerekmektedir. Zira yazlık, kışlık gibi mevsimlik kullanılan evler muafiyet kapsamında değildir.
 • Taşınmaz bir ev ise ve kiracı oturuyorsa, ev sahibinin de başka bir evde kiracı olarak ikamet etmesi halinde muafiyetten yararlanılabilir. Aksi halde vergi muafiyetinden yararlanılamaz.
 • Emeklilik şartı ile muafiyetten yararlanacak kişilerin, Türkiye’den emekli olması gerekmektedir. Yabancı ülkede emekli olan kişiler muafiyetten yararlanamazlar.
 • Taşınmazın yalnızca konut olması gerekir. İş yeri, arsa ve arazi ve diğer taşınmazlar için sıfır oranlı emlak vergisi uygulaması bulunmamaktadır.

Emlak Vergisi Muafiyetinden Nasıl Faydalanılır?

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyen konut sahipleri yukarıdaki başlıkta açıklanan şartları eksiksiz yerine getirdiği takdirde, taşınmazın bulunduğu belediyeye yazılı bir başvuruda bulunarak emlak vergisi muafiyetinden yararlanabileceklerdir. Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yapılacak yazılı başvuruda taşınmaz sahibi;

 • Hiçbir yerden gelirinin olmadığını,
 • Yalnızca 1 adet taşınmazının olduğunu,
 • Taşınmazın 200 metrekareden az olduğunu ve tüm yıl daimi olarak taşınmazda ikamet edildiğini,

Belirtmesi gerekir. Aynı zamanda dilekçenin ek kısmında, belirtilen bu hususları kanıtlar nitelikte taşınmazın; ada ve parsel numarası, adres bilgileri, bina vergisi sicil no bilgileri, SGK’dan alınan başvuru sahibinin sigortalı çalışan olmadığını gösterir belge, belediyeye sunulmalıdır.

Yazımızın konusu olan, muafiyet hakkı olduğu halde bundan haberi olmayan ve emlak vergisini ödeyen kişiler, taşınmazın bulunduğu belediyeye yapacakları yazılı başvuru ile 5 yıl geriye dönük olarak ödedikleri emlak vergisi iadesini alacaklardır.

Emlak Vergisi İade Dilekçesi Örneği 2022

Açıklandığı üzere, geçmiş dönemlerde emlak vergisi muafiyetinden yararlanmayan ve gerekli şartları karşılayan taşınmaz sahiplerinin geriye dönük olarak ödedikleri tutarları iade alması için belediyeye başvurması gerekmekteydi. Belediyeye yapılacak başvuru yazılı bir şekilde olmalı ve vergi iade başvurusunda bulunacak taşınmaz sahiplerinin emlak vergisi iadesi dilekçesine ihtiyacı bulunmaktadır. Sizle için hazırladığımız emlak vergisi iadesi dilekçesini uyarlayarak, vergi iadesi talebinde bulunabilirsiniz.

Tarih : …./…/….

…………………….BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 
Emlak Vergisi Kanunu madde 8. Uyarınca, Türkiye sınırları içerisinde bulunan ve brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen daimi olarak kullandığım meskenime sıfır oranlı emlak vergisinin uygulanmasını ve geçmiş dönemde emlak vergisi adı altında ödemiş olduğum bedellerin tarafıma iadesini talep ederim.


TAŞINMASIN (KONUTUN) ;

Bina Vergisi Sicil No:………………………….
Belediyenin Adı   :……………………
Mahallesi     :…………………..

Cadde ve Sokağı     :……………..
No:     :………….
Pafta No: ………….                                          
Ada No:  ………….                                    
Parsel No: ………….

Adı  ve Soyadı
(İmza)

EKLER :

1-) T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce, tarafımın aktif sigortalı olmadığını gösterir belge.

2-) Tarafımın herhangi bir Vergi mükellefiyetinin olmadığını gösterir belge.

Emlak Vergisi İade Davası

Emlak vergisi iadesi davası, geçmişe yönelik emlak vergisi iadesi talebinde bulunan ve belediye tarafından talebi reddedilen bir taşınmaz sahiplerinin, bu taleplerini yargı yoluna taşımasını ifade etmektedir. Emlak vergisi iadesi davası nasıl açılır? sorusunun cevabı ise; birtakım şartların gerçekleşmesine bağlıdır. Usulüne uygun tam ve eksiksiz bir şekilde taşınmazın bulunduğu belediyeye yazılı müracaat yapıldıktan sonra belediyenin ilgili birimi tarafından yanıt verilmesi için 60 günlük süre başlayacaktır. 60 gün içerisinde taşınmaz sahibinin talebi doğrultusunda bir düzeltme yapılmaz ve dilekçeye cevap verilmez ise Belediye Başkanlığı’na şikayet yolu ile tekrar başvurulacaktır. Belediye başkanlığına yapılan şikayet için yeniden 60 günlük cevap süresi başlayacaktır.

Belediye başkanlığına yapılan şikayet sonucunda olumsuz yanıt alınması ya da 60 günlük dilekçeye yanıt süresi içerisinde bir cevap alınmaması halinde, 30 gün içerisinde vergi mahkemesinde Emlak vergisi iadesi davası açılabilecektir. Unutmamak gerekir ki tüm bu aşamalar eksiksiz yerine getirilmelidir. Aksi halde açacağınız daha usulden reddedilecektir. Ret sonrasında tüm dava masrafları ile vekalet ücretini ödemek zorunda kalacaksınız. Bu aşamada alanında uzman bir Vergi Avukatından destek almanız, hak kayıplarının önüne geçecektir.

Emlak Vergisi Nasıl Geri Alınır?

Emlak vergisinden muaf olduğundan habersiz olarak vergi ödeyen kişiler, Vergi Usul Kanunu Madde 120 uyarınca taşınmazın bulunduğu belediyeye düzeltme dilekçesi vermeleri gerekmektedir. Bu şekilde emlak vergisinin iadesi sağlanacaktır.

Emlak Vergisi Muafiyeti Dilekçesi Nereden Alınır?

Emlak Vergisi muafiyeti olan kişiler, yazımızda da açıkladığımız üzere emlak vergisi iadesi dilekçesini belediyenin ilgili birimine vermesi gerekmektedir. Sizler için hazırladığımız dilekçeyi kullanabilir ve vergi iadesi alabilirsiniz.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Yorumlar (2)

 • Abdulkadir Ertürk 2 yıl ago Cevapla

  2017 Temmuz ayında emekli oldum.
  2018 yılından bugüne kadar (18/05:2022)tarihine kadar olan emlak vergisi borcu geldi.Ne yapmalıyım.(bir evim var)

 • meto 2 yıl ago Cevapla

  geriye dönük muafiyet şartlarını taşıyıp taşımadığının araştırması yapılamadığından dolayı reddediliyor. ve başvuru tarihinden itibaren işleme konuluyor…

Yorum Yazın