Hakkımızda

Hukuki Durum Nedir?

Hukuki Durum, erişebildiği tüm vatandaşlara temel hukuki bilgileri aktarmak amacı ile İsmail ÇAVUŞ ve Samet AYGÜN tarafından kurulmuştur. Sağladığımız bu hukuki danışmanlık hizmetinin asıl amacı; sıkça karşılaşılan hukuki problemlerin çözümüne ışık tutmaktır. Bilgi kirliliğinin bu denli yoğun olduğu internet ortamında, hukuki içerikler de bundan nasibini almış vaziyettedir. Girişimimiz olan Hukuki Durum, insanlara en doğru ve en duru şekilde hukuki bilgileri aktarmada mihenk taşı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Faaliyet Alanlarımız

Hukuki Durum olarak Asıl faaliyet alanımız; İş Hukuku, İcra & İflas Hukuku ve Aile ve Boşanma Hukuku’dur. Bunların yanında az da olsa, ceza hukuku gibi diğer dallardaki hukuki sorunlara değinmeye çalışmaktayız. Ancak kuruluş ve işleyiş amacımız doğrultusunda, en çok karşılaşılan hukuki problemlere odaklanmaktayız. Çünkü geçmişten günümüze gelişen ve değişen hukuk kuralları, toplumları dizayn etmek amacı ile var oldular. Ancak kurallara hakim olmayan ve ulaşma imkanı bulunmayan bireyler, yaratılmak istenen bu düzende sahip olduğu haklara hiçbir zaman ulaşamadı. Doğru hukuki bilgiyi, ihtiyacı olan bireye nasıl ve ne şekilde aktarırım? Sorusundan yola çıkarak sağladığımız hukuki danışmanlık hizmeti, bu soruna çözüm olmaktadır. Bu amaç doğrultusunda bilgilerimizi internet kanalı aracılığı ile paylaşmaya başladık ve Hukuki Durum‘u kurduk.

Henüz Yorum Yok

Yorum Yazın