Hakkımızda

Hukuki Durum Olarak Biz Kimiz

Hukuki Durum, erişebildiği tüm vatandaşlara temel hukuki bilgileri aktarmak amacı ile İsmail ÇAVUŞ ve Samet AYGÜN tarafından kurulmuştur. Sağladığımız bu hukuki danışmanlık hizmetinin asıl amacı; sıkça karşılaşılan hukuki problemlerin çözümüne ışık tutmaktır. Bilgi kirliliğinin bu denli yoğun olduğu internet ortamında, hukuki içerikler de bundan nasibini almış vaziyettedir. Girişimimiz olan Hukuki Durum, insanlara en doğru ve en duru şekilde hukuki bilgileri aktarmada mihenk taşı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Faaliyet Gösterdiğimiz Alanlar

Hukuki Durum olarak, hukukun her alanın faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Özel olarak uzmanlaştığımız alanları sayacak olursak;

  • İş Hukuku, alanında gösterdiğimiz faaliyetlerin kapsamı, işçilerin haklarının korunmasına yönelik olmaktadır. Bu bağlamda önemli bir husus olan kıdem tazminatı ve işçi alacaklarına yönelik konularda ağırlıkla çalışmalar yürütmekteyiz.
  • İcra & İflas Hukuku, bakımından ele aldığımız konular ise vatandaşlarımızın sıklıkla karşılaştığı fakat ne anlama geldiğini tam olarak bilmediği hususlara yönelik olmaktadır. İcra hukuku bakımından yaptığımız, sadece kanundaki tanımını izah etmekten ziyade konunun derinine inerek detaylı şekilde irdelemektir. 
  • Aile ve Boşanma Hukuku, evlilik birliğinin herhangi bir nedenden dolayı yasal olarak sona ermesi olarak tanımlanabilir. Hukuki Durum olarak bizim bu hukuk dalındaki rolümüz ise boşanma davası sürecinde ve davanın kesinleşmesinden sonraki süreçte hukuki danışmanlık sağlamaktır. Bilindiği üzere boşanma; sonuçları bakımından sadece evlilik birliğini bozan bireyleri değil, daha birçok kişinin hayatını değiştirebilme etkisine sahiptir. Bu bakımdan üzerinde en önemle durduğumuz hukuk dalını ise Aile hukuku oluşturmaktadır.

Belirtilen hukuk dallarının haricinde yine diğer hukuki meselelere yaklaşım biçimimiz paralellik göstermektedir. Fakat kuruluş ve işleyiş amacımız doğrultusunda, sıklıkla karşılaşılan hukuki problemlere odaklanmaktayız. Bu gaye ile hareket etmemizin başlıca sebebi ise; geçmişten günümüze gelişen ve değişen hukuk kuralları, toplumları dizayn etmek amacı ile var oldular. Ancak kurallara hakim olmayan ve ulaşma imkanı bulunmayan bireyler, yaratılmak istenen bu düzende sahip olduğu haklara hiçbir zaman ulaşamadı. Doğru hukuki bilgiyi, ihtiyacı olan bireye nasıl ve ne şekilde aktarırım? Sorusundan yola çıkarak sağladığımız hukuki danışmanlık hizmeti, bu soruna çözüm olmaktadır. Bu amaç doğrultusunda bilgilerimizi internet kanalı aracılığı ile paylaşmaya başladık ve Hukuki Durum‘u kurduk.

Henüz Yorum Yok

    Yorum Yazın