İddet Süresi

İddet Süresi

İddet süresi ne demek sorusuna referans olacak kaynak Türk Medeni Kanunu madde 132’dir. Buna göre iddet süresi gereğince kadın eş, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 300 gün geçmeden evlenememelidir. Kanun maddesi, bu evliliği engeller niteliktedir. İddet süresi farklı isimlerle de anılabilmektedir. Örneğin iddet müddeti gibi. İddet süresi, erkeği herhangi bir şekilde kısıtlamamaktadır. Sadece kadının yapacağı sonraki evliliğe kısıtlama getirir. İddet müddeti bakımından, kesin hukuki sonuçlarla karşılaşmak pek mümkün olmasa da alanında uzman bir boşanma avukatından yardım almanız her zaman iyi sonuçlar doğuracaktır.

İddet Süresi Nedir?

İddet süresi yukarıda bahsettiğimiz üzere, TMK madde 132’de düzenleme altına alınmıştır ve çekişmeli boşanma davası ya da anlaşmalı boşanma davası kesinleştikten sonra 300 gün içerisinde kadının bir başka evlilik yapmasını engellemektedir. Kanundan kaynaklanan bir süre olduğu için de iddet müddeti, herhangi bir şekilde kısaltılamaz ya da uzatılamaz. Ancak istisnai olarak iddet müddeti kaldırılabilmektedir.

İddet Müddeti Nasıl Hesaplanır?

İddet süresinin hesaplanması diğer bir anlamı ile ne zaman başlayacağı hususu, mahkemenin nihai kararı açıklamasına bağlıdır. Mahkemenin gerekçeli kararını açıkladığı süreden sonra eğer taraflar itiraz haklarını kullanmaz ise ya da kullanırlar ve yüksek mahkeme tarafından reddedilirse iddet müddeti de işlemeye başlayacaktır. 

İddet Süresiyle Korunan Nedir?

İddet süresi düzenlenirken güdülen amaç, soybağının korunmasına yöneliktir. Buna göre boşanmadan sonra geçen 300 gün içerisinde eğer bir çocuk dünyaya gelecek olursa, kanun hükmü uyarınca bu çocuk evlilik birliği içerisinde meydana gelmiş sayılacaktır. Çocuğun babası da yine kanun hükmü uyarınca boşanan eski koca olacaktır. Özetle evlilik boşanma davası sonucunda sonra ermiş olsa dahi 300 gün içerisinde dünyaya gelen çocuk, evlilik birliği içerisinde dünyaya gelmiş sayılır ve baba ile aralarında doğum ile soybağı kurulmuş olur. Herhangi bir babalık davasının açılmasına gerek kalmaz. İddet müddeti uyarınca geçmiş birçok yargı kararı mevcuttur ve bu mahkeme kararları kesin surette kanun maddesinin uygulanması yönünde karar açıklamıştır.

Koca İddet Müddeti İçerisinde Doğan Çocuğu Reddedebilir Mi?

İddet süresi içerisinde doğan çocuğun reddedilmesi hususunda kanun birkaç düzenleme yoluna gitmiştir. Buna göre, TMK madde 285/1 uyarınca, evliliğin devam ettiği süre içerisinde ya da evlilik sona ermiş olsa da 300 gün içinde dünyaya gelen çocuğun babası kocadır. İlgili kanun hükmü bu sorunun cevabını net bir şekilde ortaya koymuştur. Özetle iddet müddeti içerisinde doğan çocuğun babası kocadır. Bu bir karinedir ancak adi bir karinedir. Yani çürütülmesi mümkündür. Eğer ki koca, çocuğun kendisinden olmadığını iddia ediyorsa soybağının reddi davası açarak karineyi çürüten delilleri mahkemeye sunabilir. Ancak bu durumda çocuk ile baba arasında soybağı kurulmayacaktır.

Soybağının reddi davasına kısaca değinecek olursak; bu davayı açma hakkı yalnızca kocaya verilmiştir. Çünkü ana ile çocuk arasındaki soybağı doğum ile kurulmuş olmaktadır. Davanın tarafları ise; koca, ana ve çocuktur. Davanın amacı ise babalık karinesinin çürütülüp soybağının ortadan kaldırılmasıdır.

Çocuğun da babaya karşı bir soybağının reddi davası açma hakkı bulunmaktadır. Ancak belirli sürelere tabidir. Eğer çocuk ergin değilse, davayı atanan kayyım açabilecektir. Çocuk erginse de ergin olduktan 1 yıl içerisinde bu davayı açmazsa hakkını yitirecektir. Çocuk normal ve tam bir şekilde soybağının reddi davasını açacak olursa mahkeme, kendisine gelen talebi de uygulamakla mükelleftir. Ancak mahkeme, kanun uyarınca belirtilen sürelerin geçirilmesinden sonra gelen talebi de reddetmek durumundadır. Çocuğun açacağı davada ise davalı taraflar ana ve koca olacaktır.

İddet Süresi Bitmeden Kadın Yeni Evlilik Yapabilir Mi?

İddet süresi TMK uyarınca, kesin olmayan evlilik engelidir. Bunun anlamı ise TMK 132. Madde uyarınca, boşanma kararı kesinleştikten sonra kadının 300 günlük bir evlenme yasağı bulunmaktadır. Ancak kadın bu süre içerisinde yasağa uymayarak evlenirse evlilik geçerli olacaktır. Evlilik açısından, iddet müddeti beklenmeden gerçekleştiği için iptal ya da sona erme durumu söz konusu değildir. 300 gün beklenmeden gerçekleşen evlilik, normal bir evliliğin doğurduğu tüm hususlardan etkilenecek ve geçerli bir evlilik olacaktır.

İddet Süresi Nasıl Kaldırılır?

İddet süresinin sona ermesi, mahkemenin boşanma kararına hükmettiği ve kararın kesinleştiği tarihten başlayarak 300 gün sonra kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Ve ayrıca TMK madde 132/2 uyarınca, kadın doğum yaparsa bu süre ortadan kalkar. Yine aynı maddenin 3. Fıkrasında belirtildiği üzere; kadın biten evliliğinden hamile kalmadığını ispat ederse, biyolojik açıdan çocuk yapmaya elverişli olmadığını ispat ederse ve boşandığı eski eşi ile tekrar evlilik kararı alırsa iddet müddeti yine ortadan kalkacaktır.

İddet müddeti bu sayılan hallerde kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Ancak sürenin kaldırılmasını isteyen eş mahkemeye başvurmak sureti ile de bu süreyi ortadan kaldırabilir.

İddet Süresinin Kaldırılması İçin Hangi Mahkemede Dava Açılmalıdır?

İddet süresinin ortadan kaldırılması açısından kadın, mahkemeye başvurarak bunu talep edebilecektir. İddet müddeti açısından görevli mahkeme ise Aile Mahkemesidir. Eğer yaşadığı yerdeki adliyede Aile Mahkemesi bulunmuyorsa bu sefer Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak iddet müddetinin kaldırılmasını talep edebilecektir. Ancak kişi, Aile Mahkemesi olmasına rağmen bu davayı Asliye Hukuk Mahkemesinde açacak olursa, dava usulden reddedilecektir.

İddet Süresinin Kaldırılması Davasını Kimler Açabilir?

İddet süresinin ortadan kaldırılması açısından davacı olma hakkı, mahkeme kararı sonucunda boşanan eşlerden ikisine de tanınmıştır. Bağımsız olarak ikisi de iddet müddetinin kaldırılması açısından mahkemeye dilekçe vererek dava açabilecektir. Ancak eşler haricinde bir diğer 3. Kişi bu davayı açmaya ehil değildir. Eğer ki üçüncü kişi iddet müddetinin kaldırılması açısından Aile Mahkemesine dava açarsa mahkeme, husumet eksikliği nedeniyle davayı reddedecektir.

İddet Süresi Kaldırma Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

İddet süresinin kaldırılması için açılan dava; başvurunun yapıldığı mahkemedeki iş yoğunluğu, dava sürecinin seyri ve diğer birtakım hususlara göre uzamakta ya da kısalmaktadır. Bu sebeple de kesin bir süre vermek mümkün değildir. Ancak son yıllarda gelen yargı paketleri ve adliyelerin iş yükünü hafifletmek için üretilen çözümler ile beraber bu süreler de paralelinde kısalmaktadır.

Sık Sorulan Sorular

İddet süresi konusunun anlaması adına aşağıda ziyaretçilerimizden gelen soruları derledik ve cevaplandırdık.

İddet Süresi Ne Zaman Başlar?

İddet müddeti, boşanma davasının nihai sonuca ulaşması ve mahkemenin gerekçeli kararını açıklaması ile başlayacaktır.

İddet Süresi Ne Kadardır?

İddet müddeti, Aile Mahkemesi ya da Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen gerekçeli boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren başlayarak üçyüz gündür.

İlginizi çekebilecek diğer makalelerimiz.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Henüz Yorum Yok

Yorum Yazın