İlamsız İcrada Görev

İlamsız icrada görev

İLAMSIZ İCRADA GÖREV

İlamsız icrada görev hususuna değinecek olursak, görev ve göreve ilişkin kuralların belirlenmesi konusunda bir sorunla çok karşılanmaz. Bunun nedeni ise, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsiline İlişkin Kanun kapsamındaki alacaklar hariç olmak üzere ilk derecede tek görevli merciinin icra daireleri olmasıdır. İkinci derecede ise, icra mahkemeleri bulunmaktadır. İcra ve İflas işlerinin görüldüğü asıl kurum icra daireleri olduğundan ikinci derecede bulunan icra mahkemeleri ile aralarında işlevsel sorunların ortaya çıkması pek beklenebilir bir şey değildir. Ancak istisna olarak, uyuşmazlık ile ilgili çözümlenemeyen veya çözümlenmesi için mahkeme kararına gerek olan hallerde, bir takım uyuşmazlıklar yaşanabilir.

İcrada Görevli Genel Mahkemeler

İlamsız icrada görev konusunda tek görevli mahkeme icra mahkemesi değildir. Menfi tespit davası, istirdat davası, tasarrufun iptali davası, itirazın iptali davası gibi davalarda, görevli mahkeme olarak genel veya özel yetkili mahkemeler yer almaktadır. Bu belirtilen davalar, çok çeşitli mahkemelerde açılabilmektedir. Belirleyici husus başta kanun ve davanın niteliksel özellikleridir. Ancak genel ve özel mahkemelerin görevli olduğu bu davalar, icra mahkemesinde açılırsa ne olacaktır? Bu durumda icra mahkemesinin derhal görevsizlik kararı vermesi gerekmektedir. Bu kısımda işleyiş, HMK kapsamındaki yetki ile aynı karakteristik özelliktedir.

Genel olarak toparlamak gerekirse, icra dairesi ve icra mahkemesi arasında işlevsellik açısından bir uyuşmazlık çıkması olasıdır. Ancak görev uyuşmazlığı daha çok, ikinci derecede görevli icra mahkemesi ile kanunda görevli olarak belirtilmiş genel veya özel mahkemeler arasında çıkmaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Henüz Yorum Yok

    Yorum Yazın