İş Kanunu Madde 21

Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları

Kanun Maddesiyle İlgili Makale: İşe İade Davası

İş Kanunu Madde 21

İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.

Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.

Mahkeme veya özel hakem, ikinci fıkrada düzenlenen tazminat ile üçüncü fıkrada düzenlenen ücret ve diğer hakları, dava tarihindeki ücreti esas alarak parasal olarak belirler.

İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.

İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların, işçinin işe başlatılması konusunda anlaşmaları hâlinde;

a) İşe başlatma tarihini,

b) Üçüncü fıkrada düzenlenen ücret ve diğer hakların parasal miktarını,

c) İşçinin işe başlatılmaması durumunda ikinci fıkrada düzenlenen tazminatın parasal miktarını, belirlemeleri zorunludur. Aksi takdirde anlaşma sağlanamamış sayılır ve son tutanak buna göre düzenlenir. İşçinin kararlaştırılan tarihte işe başlamaması hâlinde fesih geçerli hâle gelir ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir.

Bunları da Beğenebilirsiniz

1 Yorum

  • Celal 2 yıl ago Cevapla

    Merhaba havaalanından yabancı misafir alacaktım iş yoğunluğu nedeniyle misafiri almayı unuttum o saatlerde vardiya değişim saatim geldi gidemedim 2.cide yabancımisafirotelden saat 10.00 da otelden alınıp havalarına bırakılacak diye not bırakmışlar gece şoförü ilgilensin diye bende 2.slde havalarına gidecek sandım gece vardiyasında olduğum için sabaha karşı saat 05.00.yada. saat 05.30 gibi 1
    Saat uyudum uykusuz vaziyette götürmeyin düşüncemle uyuya kaldım meğerse Birtane fabrikaya gelecekmiş arada arcılar olduğu için yanlış anlaşılma olayı Du bana tazminatsız işten çıkarmak için 4857 sayılı kanunun 25//h maddesi uygulanıyorne yapmam gerekiyor fabrikada şöförüm bilginie arz ederim teşekkürler saygılar

Yorum Yazın