Trafik Cezası İtiraz

trafik cezası itiraz

Trafikte birçok sorun yaşanmaktadır. Sorunların birisi de cezalardır. Trafik cezası itiraz konusu ise kafa karışıklığına yol açabilmektedir. Trafik cezasının kesilmesi, iki şekilde gerçekleşebilir. Bunlar;

 • Gıyapta trafik cezası, diğer adı ile plakaya kesilen ceza,
 • Bizzat trafik polisi tarafından kesilen ceza

Trafik cezası itiraz durumu da kesilen cezanın türüne göre farklılık gösterebilmektedir. Buna göre trafik cezası gıyaben kesilmiş ise yani plakaya kesilmiş ise trafik cezası itiraz süresi, cezanın ilgiliye tebliğinden itibaren başlayacaktır. Diğer bir ceza kesilme şekli olan, trafik polisinin ilgilinin yüzüne karşı cezayı kestiği hallerde ise trafik cezası itiraz süresi, aynı gün işlemeye başlayacaktır.

Trafik Cezası İtiraz Hakkı Nasıl Kullanılır ?

Trafik cezası itiraz, Kanunlarca düzenlenmiş bir husustur. Kabahatler Kanunu madde 27 uyarınca, trafik cezasına mahkum olan kişinin, mevcut para cezası için 15 gün içerisinde itiraz hakkı bulunmaktadır. Kişi, bu belirtilen süre içerisinde itirazını gerçekleştirmezse mevcut ceza kesinleşecektir.

Yine kanun uyarınca ceza, kişinin ehliyetine kesilmişse trafik cezası itiraz süresi o an itibari ile başlayacaktır. 15 gün içerisinde gerekli mercilere itirazı gerçekleştirmesi gerekir.

Ancak cezanın, mobese ya da diğer yollarla plakaya yazıldığı takdirde cezaya itiraz etmesi için belirlenen 15 günlük süre, trafik cezasının ilgiliye tebliği ile başlayacaktır. Tebliğ edilecek cezanın gönderileceği adres ise aracın ruhsatının kayıtlı olduğu adrese yapılır. Adreste ilgilinin bulunmaması halinde ise tebligat belgesi bildirir nitelikte bir kağıt kapıya asılır ve belge muhtara teslim edilir. Cezaya itiraz edilecek 15 günlük süre ise muhtara teslim edildiği andan itibaren başlar. Cezanın kesildiği iki durumda da süresi içerisinde itiraz gerçekleşmezse, ceza kesinleşecektir.

Trafik Cezası İtiraz Nasıl Yapılır?

Trafik cezası itiraz için bazı belgelerin bulundurulması gerekmektedir. Cezaya itiraz edilirken, ilgiliden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Ancak itirazın sonunda mahkeme, cezaya itiraz eden kişinin kusurlu olduğuna hükmederse, mahkeme masraflarını ödemek durumunda kalacaktır. Bu sebeple cezaya itiraz konusunda titiz davranmak gerekmektedir.

Cezaya itiraz için ilk aşama, itiraz dilekçesi hazırlamaktır. Hukuk otoriteleri tarafından tavsiye edilen husus ise, diğer tüm dilekçelerde olduğu gibi trafik cezası itiraz dilekçesinde de profesyonel bir avukattan destek alarak gerekli dilekçeyi hazırlamaktır. Gereken dilekçe hazırlandıktan sonra son aşama ise bu dilekçenin mahkemeye verilmesidir. Kabahatler Kanunu uyarınca belirlenen 15 günlük sürenin kaçırılmaması kaydı ile dilekçe, Trafik Mahkemelerine, bu mahkemelerin bulunmadığı yerlerde ise Sulh Hukuk Mahkemelerine verilmesi ile itiraz süreci işlemeye başlayacaktır.

Trafik Cezası İtiraz Usulü

Trafik cezası itiraz durumunda mahkeme, itirazı usulden kabul ederse ilgili tarafından hazırlanarak mahkemeye sunulmuş dilekçenin bir kopyasını, cezaya itiraz edilecek kuruma tebliğ eder. Dilekçe örneği kendisine tebliğ edilen kamu kurumu, mahkemenin tebliğinde itibaren en geç 15 gün içerisinde mahkemeye cevabını iletir. Cezaya mahkum olan tarafından gerçekleştirilen ve konusu idari yaptırım olan işlem dosyasının tümünün bir örneği, kamu kurumu tarafından dilekçe ile beraber olarak mahkemeye verilir. Mahkeme eğer gerek görürse, kendisine bir örneği gönderilen dosyanın orijinalini de ilgili kamu kurum ve kuruluşundan talep edebilir.

Beraberinde mahkeme, itiraz başvurusunda bulunan kişi veya kişilere, kamu kurum ve kuruluşu tarafından mahkemeye sunulan cevap dilekçesinin bir örneğini gönderir. Aynı zamanda mahkeme, kendisine yapılacak bir talep doğrultusunda ya da re’sen hareket etmek sureti ile belirli gün ve saatte ilgilileri çağırarak dinleyebilir. Ancak dikkat edilmelidir ki mahkeme tarafından yapılacak tebligat ile tarafların dinleneceği gün arasında en az 1 haftalık süre bulunmalıdır. Mahkemenin tarafları dinlediği sırada, taraflar avukatları ile duruşma salonunda hazır bulunmalıdır. Tarafların mazereti bulunmadığı halde mahkeme salonunda bulunmaması ise yokluklarında karar verilmesine engel teşkil etmez. Bu detay, tebligatta belirtilecektir. Duruşma sonucunda cezaya mahkum olan araç sahibi(sürücüsü), cezanın iptalini kendisine atfedilen ihlali veya ihlalleri yapmadığını gösteren kanıtlar ile trafik cezası itiraz sürecini lehinde sonuçlandırabilecek ve ceza iptal olabilecektir.

Trafik Cezası İtiraz İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Trafik cezası itiraz için belirli birkaç evrağın hazırlanarak mahkemeye sunulması gerekmektedir. Bu evraklardan ilki, yukarıda detaylıca ele aldığımız dilekçedir. Dilekçe mahkemeye sunulurken;

 • Trafik cezasına itiraz eden ve dilekçeyi hazırlayan ilgiliye gönderilen tutanağın fotokopisi,
 • İlgilinin kimlik fotokopisi,
 • Ruhsatın ve ehliyetin fotokopisi,

Dilekçenin ekine konularak mahkemeye sunulmalıdır. Mahkemeye sunulacak dilekçede bazı hususlara dikkat etmek gerekmektedir. Öncelikle dilekçenin kime hitap edeceği dikkatlice belirlenmelidir. Trafik cezası itiraz edilirken yetkili ve görevli mahkeme tayini doğru yapılmalıdır. Yetki konusunda, trafik cezası nerede kesildiyse oranın yer mahkemesi yetkilidir. Burada bahsedilen hitaptan kast edilen, yetkili mahkemedir. Görevli mahkeme ise yukarıdaki başlıkta değindiğimiz üzere Sulh Hukuk Mahkemesidir. Dilekçede ele alınacak konu ise başlıca itiraz sebepleridir. Dilekçe içerisinde, trafik cezasının niçin iptal edilmesi gerektiği açıklanmalıdır. Bu açıklamalar, üst mahkemenin geçmişte verdiği emsal kararlar ve somut deliller ışığında etraflıca ele alınmalıdır. Son olarak dilekçe; içerisine, isim, imza ve diğer gerekli hususlar eklenerek mahkemeye sunulmalıdır.

Kesilen Trafik Cezası Nereden Öğrenilir?

Trafik cezası itiraz için öncelikle cezanın kesilip kesilmediğini doğru tayin etmek gerekmektedir. Cezanın kesildiğini anlamanın en doğru yolu tebligattır. Kanun gereğince trafik cezası kesildikten sonra ilgililere bu ceza tebliğ edilir. Bunun haricinde vatandaşlar, e-devlet üzerinden, kesilen trafik cezalarını görebilmektedir. E-devlet ile aynı şekilde sanal ortamdan kesilen trafik cezalarını öğrenmek mümkündür. Bunlar;

 • Emniyet Genel Müdürlüğü Sitesi,
 • Gelir İdaresi Başkanlığı Sitesi,
 • PTT Sitesi,

Vatandaşlar, sayılan bu siteler üzerinden de trafik cezalarını görebilmektedir.

Trafik Cezası Ödeme Yolları

Trafik cezası itirazın mümkün olmadığı veya itirazı kabul edilmediği durumlarda kişi, cezayı ödemeye mahkum olabilir. Trafik cezası ödemenin çeşitli yolları bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de internet üzerinden online ödeme yöntemidir. Kredi kartı veya banka kartı kullanarak, trafik cezasını kolaylıkla ödeyebilirsiniz. İnternetten online ödeme yöntemi dışında da birçok çeşitli yöntem bulunmaktadır. Bunlara değinecek olursak;

 • Vergi Dairelerindeki ödeme noktaları,
 • Anlaşmalı bankaların şubeleri,
 • PTT şubeleri,

Aracılığı ile de trafik cezasını ödemek mümkündür. Ancak bilinenin aksine sigorta, trafik cezasını ödememektedir.

Ceza İndirimden Yararlanmak Trafik Cezası İtiraz Hakkını Ortadan Kaldırır Mı?

Trafik cezası itiraz hakkından yararlanmak isteyen kişiler için bazı durumlar karmaşaya neden olabilmektedir. Kesilen trafik cezasına itiraz etmeden, erken ödeme indirimden yararlanmak için ödeyen kişi, 15 günlük itiraz süresini aşmadığı takdirde cezaya itirazda bulunabilir. Trafik cezasını ödemesi, plakaya veya şahsına kesilen cezaya itiraz etmesine engel değildir.

Sık Sorulan Sorular

Trafik cezası itiraz konusunu tam anlamıyla anlamak adına aşağıda ziyaretçilerimizden gelen soruları derledik ve cevaplandırdık.

Trafik cezasına internetten nasıl itiraz edilir?

E-devlet üzerinden giriş yaparak Trafik-İdari Para Cezalarına İtiraz sekmesini seçip itiraz edebilirsiniz.

Trafik cezası itiraz mahkeme masrafı ne kadar?

2021 yılı için trafik cezası itiraz ücretsiz yapılmakta ve herhangi bir ücrete tabii tutulmamaktadır.

Trafik cezası hangi hallerde iptal edilir?

Cezaya dair hiçbir kanıt yoksa ve sadece ceza tutanağı bulunuyorsa, trafik cezası iptal edilir.

İlginizi çekebilecek diğer makalelerimiz.

Bunları da Beğenebilirsiniz

1 Yorum

 • Mert 2 yıl ago Cevapla

  Merhaba, ben alkolden dolayı el koyulan ehliyetim için itirazımı usulüne uygun şekilde gerçekleştirdim. 3 ay geçmesine rağmen sonuç çıkmadı. Sulh hukuk mahkemelerinde bu davaların kararı ne kadar sürede çıkar?

Yorum Yazın