Yasadışı Bahis Suçu Nedir?

yasadışı bahis suçu cezası 2022

Yasadışı bahis suçu, teknolojinin gelişmesi ve kişilerin bahis ve kumar gibi oyunlara erişiminin kolaylaşması ile yaygın bir hal almış durumdadır. Kişilerin daha yüksek kazanç elde etmek için başvurduğu bir yol olan yasadışı bahis, kamu düzenine ve toplumsal düzene karşı bir tehlike unsuru olarak görüldüğünden Türk Ceza Kanunu kapsamında suç olarak düzenlenmiştir. Yasadışı bahis suçu, legal spor müsabakalarından illegal spor müsabakalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Kapsamını daha net belirleyecek bir tanımda bulunmak gerekirse, Spor Toto tarafından organize edilen bahislerin dışında kalan her türlü bahis ve organizasyon yasadışı bahis suçunu oluşturmaktadır.

Yasadışı Bahis Suçunun Cezası Ne Kadardır?

Yasadışı bahis suçu, 7258 sayılı Kanun’un 5. Maddesi ile düzenleme altına alınmıştır. Yasadışı bahis cezasında da dikkat edilecek husus ise suçun işleniş şeklidir. Kanun hükmü; yasadışı bahis oynatan, yasadışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlayan, yurtdışında düzenlenen yasadışı bahis oyunlarının Türkiye’den oynanmasına aracılık eden, yasadışı bahis dolayısı ile elde edilen paranın transferini gerçekleştiren, yasadışı bahis oyunlarının reklamını yapan ve yasadışı bahis oynayan kişilere ayrı cezaların verilmesine hükmetmektedir. Yasadışı bahis cezası suçun tipine göre değişiklik göstermekle beraber şu şekildedir;

  • Yasadışı bahis oynatma ya da bahis oynatılması için uygun bir yer ve koşul temin etme durumunda kişiye verilecek ceza 3-5 yıl arasında hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası verilmektedir. Suçun işlendiği yerin durumu da farklı yaptırımları beraberinde getirmektedir. Buna göre yasadışı bahis suçunun işlendiği yer bir işyeri ise ve işyeri 3 ay süresince mühürlenecektir. Suçun işlendiği yer ruhsatlı bir işyeri ise en fazla 5 gün içerisinde işyerinin ruhsatı iptal edilecektir.
  • Yasadışı bahis, internet ortamında oynatılacak olursa, kişinin alacağı ceza temel cezaya oranla daha fazla olacaktır ve 4-6 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Aynı zamanda yasadışı bahis suçu için kişilerin paralarının alınıp geri verilmemesinde ise ayrı bir suç tipi olan hırsızlık suçu gündeme gelecektir.
  • Yasadışı bahis suçu kapsamında düzenleme altına alınan bir diğer suç ise yasadışı bahisten elde edilen paranın aktarılmasıdır. Burada suç, bahis oynayan kişi ile oynatan kişi arasında aracılık edilmesi ile gerçekleşmektedir. Yasa dışı bahse aracılık eden kişiler ise 3-5 yıl arasında hapis 5bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır.
  • Yasadışı bahis kapsamında suç olarak kabul edilen bir diğer fiil ise yasadışı bahis reklamının yapılmasıdır. Bu suç ile daha çok korsan film sitelerinde karşılaşılmaktadır. Başta internet ortamı olmak üzere yasadışı bahis reklamı yapılarak kişilerin bahis oynamasını teşvik eden kişiler 1-3 yıl arasında hapis ve 3bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

Yasadışı Bahis Oynama Suçu ve Cezası

Yasadışı bahis suçunun bir diğer ayağını ise doğrudan bahis oynayan kişiler oluşturmaktadır. Burada suçun oluşabilmesi için kişilerin yasadışı bahis sitelerine belirli tutarlarda ödemeler yapması yeterli olmaktadır. Burada miktar önemli olmamakla beraber yalnızca bahis oynama saiki ile hareket edilmesi suçun oluşması için gerekli ve yeterlidir. Yukarıdaki başlıkta belirtilen suç tiplerinden bağımsız olarak yasadışı bahis oynama cezası TCK kapsamında düzenlenmemiştir. Diğer bir anlatımla yasadışı bahis oynayan kişiler hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılmayacaklardır.

Yasadışı bahis suçunu, bahis oynayarak işleyen kişiler hakkında 5.000-20.000 TL arasında değişen idari para cezası verilmektedir. Verilecek ceza idari nitelikte olduğundan cezaya hükmedecek mercii; ilçelerde kaymakam, illerde ise validir.

Yasadışı Bahis Oynama Cezasına İtiraz

Yasadışı bahis cezasına itiraz, yasadışı bahis oynanması ve bundan dolayı kişiye idari para cezası verilmesi durumlarında gündeme gelmektedir. Yasadışı bahis cezasına itiraz etmek isteyen kişiler, itirazlarını içerir bir dilekçe ile ( Örneğin, tehdit suçunun veya şantaj suçunun mağduru olarak bahis sitesine para yatırmak zorunda kaldığını bildirir bir dilekçe ile) yaşadıkları yerde bulunan Sulh Ceza Hakimliklerine başvurarak cezanın kaldırılmasını talep edebileceklerdir.

Yasadışı Bahis Oynama Cezasına İtiraz Dilekçesi

Sizler için hazırladığımız yasadışı bahis cezası itiraz dilekçesi tamamen maktu bir dilekçedir. Özet bir somut olay emsal alınarak hazırlanan yasadışı bahis cezası itiraz dilekçesinde, kişinin bahis oynamadığını ya da yasadışı bahis platformlarına para göndermediğini açık ve anlaşılır bir dille belirtmelidir. Yalnızca beyanlar yeterli olmayıp, beyanlarını destekler nitelikte deliller ile itiraz dilekçesini genişletmelidir. Aksi takdirde yasadışı bahis cezası itiraz talebi reddedilecektir.  

Yasadışı bahis suçu kapsamında alınan cezaya yapılacak itirazlar, Sulh Ceza Mahkemesine yapılmalıdır. Aksi halde görevsizlik nedeniyle talebiniz reddedilecektir. İtiraz talebinin kabul edilmesi sonrasında duruşmasız olarak dosya üzerinden karar verilecektir. Bu sebeple yazılacak yasadışı bahis cezası itiraz dilekçesinin her detaya değiniyor olması gerekmektedir. Diğer bir anlatımla hakimi ikna edici bir itiraz dilekçesi yazılmalıdır. Aksi halde talep reddedilecek ve talepte bulunan kişi, idari para cezasını ödemek zorunda kalacaktır.

Yasadışı Bahis Oynama Cezası İtiraz Dilekçesi Örneği 2022

Yasadışı bahis suçunun gerek zanlısı gerekse mağduru olmanız halinde alanında uzman bir ceza avukatından hukuki destek almanız, yaşamanız muhtemel hak kayıplarının önüne geçecektir.

Yasadışı Bahis Suçu Soruşturması Sebebiyle Uygulanan Tedbirler

Yasadışı bahis suçunun; oynatılması, aracılık edilmesi ve reklamının yapılması nedeniyle Cumhuriyet Savcıları tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında, eğer gerek görülürse şüpheliler hakkında birtakım tedbirlerin alınması mümkündür. Alınacak tedbirlere değinmek gerekirse; banka hesaplarına bloke konulması, kredi kartlarının kapatılması, yurt dışı çıkış yasağının konulmasıdır.

Yasadışı Bahis Suçunun Memuriyete Etkisi

Yasadışı bahis suçunun memuriyete etkisi, kanunda açık bir şekilde düzenleme altına alınmıştır. Buna göre 7068 Sayılı Genel Kolluk Displin Hükümleri Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca kanun tarafından yetkili ya da görevli olmaksızın spor müsabakaları üzerinden belirli bir orana dayalı ya da sabit ihtimalli bahis veya şans oyunu oynayan Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelleri 20 ay süreli kıdem durdurma cezası ile karşı karşıya kalacaklardır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında ise legal bahis oynamanın herhangi bir yaptırımı bulunmamaktadır. Memur disiplin soruşturması dahi gündeme gelmemektedir. Ancak belirtmek gerekir ki gerek kolluk personeli gerekse 657 Sayılı Kanuna tabii devlet memurları, yasadışı bahis onatmaktan, aracılık etmekten ve yahut reklamını yapmaktan dolayı ceza alacak olursa meslekten ihraç edileceklerdir.

Yasadışı Bahis Suçu ile İlgili Emsal Yargıtay Kararları


Yasadışı Bahis Oynatma Suçu

Sanığın, işyerinde ele geçen malzemelerin kendisine ait olduğunu, hatta bazen arkadaşlarına burada yasadışı bahis oynattığını ikrar ettiği uyuşmazlıkta; soruşturma aşamasında adli emanete alınan suç eşyalarından bilgisayar harddiski ( kütüğü ) üzerinde teknik inceleme yapılmasına dair kararının bulunmasına rağmen; sanığın yurt içinde oynatılan yasadışı bahis oyunlarına mı yoksa yurt dışından oynatılan bahis oyunlarına mı internet veya sair yollarla erişmek suretiyle Türkiye’den oynatılmasına imkan sağladığının, ele geçirilen harddisk ( bilgisayar kütüğü ) üzerinde yapılacak ayrıntılı bilirkişi incelemesi sonucu tespit edilmesi ve sonucuna göre hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi gerekir.

Sanık hakkında, aynı işyerinde aynı suçu işlediği gerekçesiyle açılan kamu davasının kesinleştiği, bu dosyadaki eyleminin benzer suç vasfına yönelik olduğu gözetilerek suç tarihine ve işlenen suçun niteliğine göre eylemlerinin zincirleme biçimde yasa dışı bahis oynatma suçunu oluşturup oluşturmadığının takdir ve değerlendirilmesi bakımından; sanığa ait kesinleşen dosyanın getirtilip incelenerek, ilgili belgelerin aslı yada onaylı örneklerinin dosya arasına konulması, eylemin TCK’nun 43/1. maddesi kapsamında değerlendirilmesi halinde kesinleşen cezanın mahsubunun düşünülmesi ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekir.

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, sanığın eyleminin suç tarihine göre 6495 Sayılı Kanun ile değişik 7258 Sayılı Kanun’un 5/1-a maddesine aykırılık oluşturduğundan yasadışı bahis suçundan dava açılmasına rağmen, mahkemece suç tarihi göz ardı edilerek; 6495 Sayılı Kanunla yapılan değişiklik öncesi dönemde yürürlükte bulunan 7258 Sayılı Kanun uyarınca yanılgılı; ayrıca 7258 Sayılı Kanun’un değişiklik sonrasındaki 5/1-b maddesinde yazılı 4 yıl hapis cezasından başlamak suretiyle uygulama yapılarak çelişkili uygulamayla hüküm kurulması hukuka aykırıdır.

Sanığın sebep olduğu tespit edilen 20 TL yargılama giderinin, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 106. maddesinde yazılı terkin edilmesi gereken tutardan az olduğu ve Devlet Hazinesine yüklenmesi gerektiği halde sanıktan tahsiline karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Yasadışı Bahis Suçunun Yer Temin Edilmesi Şeklinde Gerçekleşmesi

Sanığın yurt içinde oynatılan bahis oyunlarına mı yoksa yurt dışından oynatılan bahis oyunlarına mı internet veya sair yollarla erişmek suretiyle Türkiye’den oynatılmasına imkan sağladığının; dosyada ele geçirilen … marka dizüstü bilgisayar harddiski ( kütüğü ) üzerinde yapılacak ayrıntılı bilirkişi incelemesi sonucu tespit edilmesi ve sonucuna göre, gerektiğinde ek savunma verilerek sanığın hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi gerekirken; bu hususta bir tespit yapılmaksızın sadece yasa dışı bahis suçu gerekçesiyle 7258 Sayılı Kanun’un 5/1-a maddesinden mahkumiyet hükmü kurulması,

Dairemizce de kabul gören Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 08.04.2014 tarihli, 2013/7-591 Esas, 2014/171 Karar ve 16.05.2017 tarih, 2015/398 Esas ve 2017/272 Karar sayılı kararlarında ayrıntıları belirtildiği gibi; suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesindeki özellikler, fiillerin işleniş yer ve zamanı, fiiller arasında geçen süre, korunan değer ve yarar, hareketin yöneldiği maddi konunun niteliği, olayların oluş ve gelişimi ile dış dünyaya yansıyan diğer tüm özellikler birlikte değerlendirilip, sanığın eylemlerini bir suç işleme kararının icrası kapsamında gerçekleştirip gerçekleştirmediği ve hakkında TCK’nun 43. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı hususlarının tartışılarak belirlenmesi bakımından;

Temyiz incelenmesine konu incelenen işbu dosyaya ilişkin suç tarihinin 15.02.2015, iddianame düzenleme tarihinin ise 27.03.2015 olduğu,

Yapılan UYAP sorgulamasında, Dairemizin 2021/13797 esas sırasında kayıtlı olan Antalya 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2015/650 Esas, 2016/77 Karar sayılı dosyada, aynı işyerinde işlenen suç tarihinin 04.04.2015, iddianame düzenleme tarihinin ise 16.09.2015 olduğu, ayrıca suç tarihi 04.04.2014 ve iddianame düzenleme tarihi 13.04.2015 olan ve Dairemizin 2021/19060 esasında kayıtlı olan dosyanın sanığının da aynı sanık olduğu,

Bu dosyadaki eylemin benzer suç vasfına yönelik olduğu gözetilerek, suç tarihleri ve işlenen suçun niteliğine göre adı geçen sanığın eylemlerinin, TCK’nun 43. maddesi kapsamında zincirleme biçimde yasa dışı bahis suçunun yer temini şeklinde oluşturup oluşturmadığının takdir ve değerlendirilmesi bakımından dosyaların incelenmesi, gerektiğinde birleştirilmesi ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi,

Soruşturma aşamasında, ele geçen ve üzerinde teknik inceleme yapılması kararı alınan ancak adli emanette kayıtlı eşyalar arasında gösterilmeyen dizüstü bilgisayar ve harddiskinin ( kütüğünün ) akıbetinin araştırılmaması ve müsaderesi talep edilmesine rağmen bu hususta bir karar verilmemesi,

Sanığın işyerinde işbu dosya ile aynı gün yapılan arama sırasında ele geçirilen, sanık hakkında 1072 Sayılı Kanun’a aykırılık suçu nedeniyle açılan başka bir kamu davasının konusunu oluşturan ve Antalya 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 30.11.2015 tarihli, 2015/451 E. 2015/666 K. sayılı mahkumiyet kararıyla birlikte çok önceden müsaderesine karar verilen “sigaramatik” cihazının akıbeti hakkında, ilgili dosyanın incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, işbu dosyadaki suçla ilgisi olmayan cihazın ikinci kez müsaderesine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, sanığın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün, 5320 Sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca, tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, CMK’nun 326/ son maddesi gereğince sanığın bu hükümden aldığı ceza miktarına göre kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 09.09.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yasadışı Bahis Suçu İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Yasadışı Bahis suçu konusunun anlaması adına aşağıda ziyaretçilerimizden gelen soruları derledik ve cevaplandırdık.

Yasadışı Bahis Oynamanın Cezası Nedir?

Yasadışı bahis oynamanın cezası 5.000-20.000 TL arasında değişen idari para cezasıdır. Yasadışı bahis oynamanın cezası TCK kapsamında düzenlenmediğinden idari yaptırıma tabii tutulmuştur. Ancak kişi, hem yasadışı bahis oynayan hem de oynatan konumunda ise kişi hakkında daha ağır cezayı gerektiren yasadışı bahis oynatma suçu bakımından bir cezaya hükmolunacaktır. Yasadışı bahis oynatma cezası ise 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve on bin güne kadar adli para cezasıdır.

Yasa Dışı Bahis Cezası Ödenmezse Ne Olur?

Kişi yasadışı bahis oynama cezasını ödemediği takdirde haciz işlemi ile mallarına el konulmaktadır. İdari para cezalarında kişinin hapse girmesi söz konusu değildir. Ancak yasadışı bahis oynatma suçundan dolayı ceza alan ve hükmolunan adli para cezasını ödemeyen kişinin cezası hapis cezasına çevrilecektir.

Yasa Dışı Bahis Cezası İçin Yargılama Hangi Mahkemede Görülür?

7258 Sayılı kanun madde 5 çerçevesinde düzenlenen yasadışı bahis suçları ile TCK madde 228’de düzenlenen kumar oynanmasına yer ve imkan sağlanması suçunda yargılama görevi Asliye Ceza Mahkemelerindedir. Ancak kişi hakkında yasadışı bahis oynama nedeniyle bir idari para cezasına hükmolunduysa, itiraz edilecek mercii Sulh Ceza Mahkemesidir.

İlginizi çekebilecek diğer makalelerimiz.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Henüz Yorum Yok

Yorum Yazın