Vatandaşlık Başvurusu Süreci

Vatandaşlık başvurum ne aşamada

Vatandaşlık başvurum ne aşamada sorusu, usulüne uygun bir şekilde vatandaşlık başvurusu yapan kişilerin süreç içerisinde sıkça sorduğu fakat sağlıklı bir yanıt bulamadığı soruların başında gelmektedir. Vatandaşlık başvurum ne aşamada sorusuna yanıt vermeden önce Türk vatandaşlığı başvurusunun ne şekilde yapıldığına değinmekte fayda bulunmaktadır. Aksi halde vatandaşlık başvurusu karar aşamasında dahi usuli sebeplerle başvurunuz reddedilebilecektir. Bu gibi olumsuz sonuçlar yaşamamak adına alanında uzman bir vatandaşlık avukatından destek almanız gerekmektedir.

Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türk vatandaşlığının kazanılması birçok yolla olabilmektedir. Son zamanlarda sığınmacılara vatandaşlık verilmesi haberleri gündemi sık sık meşgul etse de Türk vatandaşlığının kazanılması ağır şartlara bağlanmış olup, kanun tarafından korunmaktadır. Türk vatandaşlığı;

 • Türkiye’de doğanlar (Yalnızca doğması yeterli olmayıp anne veya babası Türk vatandaşı olmalıdır.),
 • Türk soyundan gelenler,
 • Türkiye’de evlenenler
 • Türk vatandaşlığından izin yolu ile çıkmış ve tekrar girme talebinde bulunan kişiler tarafından kazanılabilmektedir.

Ancak Türk soyundan gelen kişiler ve anne ya da babası Türk vatandaşı olmak kaydı ile Türkiye’de doğan kişiler hariç diğer yollarla vatandaşlık, otomatikman olmamaktadır. Türk vatandaşı ile evlenen kişiler, Vatandaşlık Kanunu madde 16 uyarınca en az 3 yıl evli kalmalıdır. Bu da yeterli olmayıp yabancı uyruklu vatandaş;

 • Aile birliği içinde yaşama
 • Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,
 • Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama, şartlarını karşılamalıdır.

Evlilik birliğinin başladığı tarihten itibaren her zaman vatandaşlık başvurusunda bulunulabilir ve “Vatandaşlık başvurum ne aşamada” sorusu çerçevesinde başvuru sürecini takip edebilir. Ancak biraz önce değindiğimiz üzere şart karşılanmadıkça vatandaşlık kazanılamaz. Bu saydıklarımızın haricinde istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanıldığı haller ise nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü tarafından her yıl duyurulmaktadır. Duyuruya gitmek için tıklayın. Türk vatandaşlığı kazandıktan sonra, herhangi bir sebeple vatandaşlıktan çıkma işlemini de yapabilirsiniz.

Vatandaşlık başvurum Ne Aşamada? Vatandaşlık Başvurusunun Karar Aşaması Süresi

Vatandaşlık başvurum ne aşamada sorusu genellikle sıklıkla sorulmaktadır. Bunun nedeni ise Türk vatandaşlığı başvurularının ortalama olarak 2-3 yıl kadar sürebilmesidir. Çeşitlik şartları sağlayan yabancı uyruklu kişiler, Türk vatandaşlığına başvuruda bulunduktan 2 yıl sonra ilk geri dönüşleri alabileceklerdir. Başvuruda bulunurken evrakların eksiksiz sunulması, sürecin aleyhinize sonuçlanmasının önüne geçecek ve vatandaşlık başvurusu karar aşaması hızlı netice verecektir. Türk vatandaşlığına başvurmak isteyenlerin hazırlaması gereken evraklar şu şekildedir;

 • Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge,
 • Kişinin Kimlik Bilgileri ve aile bağlarını gösterir nitelikte kendi ülke resmi makamlarından alınan ve usulüne uygun onaylatılmış resmi belge,
 • Bekarlık, evlilik, boşanma, ölüm olaylarını gösterir kendi ülke resmi makamlarından alınan ve usulüne uygun onaylatılmış resmi belge (Evlilik tarihi gün/ay/yıl olacak şekilde mutlaka olmalıdır),
 • Kişiler veya vekili tarafından ıslak imzalı doldurulacak başvuru formu,
 • Dosyada başvurusu bulunan her bir birey için kişi başı 15,00 TL Defterdarlıklar içindeki Muhasebe Müdürlüğüne veya Kaymakamlık içindeki Mal müdürlüğüne yatırılacak vatandaşlık başvurusu hizmet bedeli.

Vatandaşlık Başvurusu Hangi Aşamada?

Yukarıda belirttiğimiz şartların beraberinde tam ve eksiksiz bir başvuru yapıldıktan sonra başvurucu kişilerin yapacakları başka bir hukuki ve resmi işlem bulunmamaktadır. Özetle bekleyerek, belirli periyotlar halinde vatandaşlık başvurusu hangi aşamada kontrol etmeleri gerekmektedir. Vatandaşlık başvurusu karar aşaması dahil tüm süreci, sizlere verilen başvuru numarası ve geçici kimlik numarası ise https://www.nvi.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz. Vatandaşlık başvurum ne aşamada diye merak etmiyor ve herhangi bir süreç takibinde bulunmuyorsanız da bir sorun oluşmayacaktır. Zira süreç sonunda verilen karar başvururken bildirdiğiniz adrese ve sizin adınıza tebliğ olunacaktır.

Vatandaşlık Başvuru Takip Numarası Nereden Alınır?

Vatandaşlık başvurusu hangi aşamada olduğunun takip edilmesi için başvuru takip numarası gerekmektedir. Başvuru numarası, talep edilmesi halinde nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü bünyesindeki halkla ilişkiler departmanı ile nüfus ve vatandaşlık işleri il müdürlüklerinin ilgili bölümlerinden alınabilmektedir. 10.11.2014 tarihinden sonra Türk vatandaşlığına başvuran yabancı uyruklu kişiler ise bunlara ek olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin dış temsilciliklerinden vatandaşlık başvuru takip numarasını alabilmektedirler.

Vatandaşlık başvurum son aşamada reddedildi, yeni başvuru yapabilir miyim?

Gerek şartların karşılanmamış olmasından, gerekse sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilememiş olmasından kaynaklı olarak vatandaşlık başvurusu reddedilmiş olabilir. Vatandaşlık başvurusu, başvurudan sonra her aşamada reddedilebilir. Buna vatandaşlık başvurusu karar aşaması da dahildir. Başvurusu reddedilen kişi, ikamet ettiği il valiliklerine başvurmalıdır. 30 gün içerisinde herhangi bir yanıt alınmaz ise ya da olumsuz yanıt alınır ise Türk vatandaşlığına geçme isteminin reddinin iptaline ilişkin dilekçe ile ikamet ettiğiniz yer idare mahkemesine başvurarak idare tarafından verilen red kararının iptalini talep edilmesi gerekmektedir.

Vatandaşlık Sorgulama Nasıl Yapılır?

Vatandaşlık sorgulama işlemini, nvi.gov.tr adresinden yapabileceğiniz gibi e-devlet üzerinden geçici kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaparak ta gerçekleştirebilirsiniz. Türk vatandaşlığı kazanılması;

 • Evlilik yoluyla Türk vatandaşlık kazanılması,
 • yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılması,
 • istisnai hallerde Türk vatandaşlığı kazanılması şeklinde olmaktadır.

Bu belirtilen yollar ile vatandaşlık başvurusunda bulunduğunuz takdirde, NVI’nin internet sitesi üzerinden vatandaşlık sorgulama işlemi gerçekleştirmeniz mümkündür.

Peki Türk vatandaşlık sorgulama nasıl yapılır? İlk önce NVI’nin internet sitesine (nvi.gov.tr) giriş yapmalı ve vatandaşlık işlemleri sayfasını ziyaret etmelisiniz. Bu sayfada göreceğiniz “vatandaşlık başvurum ne aşamada?” bölümüne giriş yaparak sizden istenen, başvuru numarası, geçici kimlik numarası, doğum tarihi, isim-soy isim gibi bilgileri doğru ve eksiksiz doldurmak sureti ile online vatandaşlık sorgulama yapabilirsiniz. Bilgilerin yanlış veya eksik olması halinde ise vatandaşlık sorgu işlemi gerçekleşmeyecektir.

Türk Vatandaşlığına Geçme İsteminin Reddinin İptaline İlişkin Dilekçe Örneği

Vatandaşlık başvurum ne aşamada sorusu ardından alacağınız red cevabı tüm sürecin olumsuz sonuçlanmasına, gerek maddi gerekse manevi birçok sonucun yaşanmasına neden olmaktadır. Bu gibi durumlarda haklarınızı tam ve eksiksiz kullanmak için uzman bir avukattan hukuki danışmanlık hizmeti almanız gerekecektir. Aksi halde olumsuz sonuçlanan bir vatandaşlık başvuru süreci, beraberinde olumsuz bir itiraz sürecini de getirecektir. Aşağıda sizler için hazırladığımız Türk vatandaşlığına geçme isteminin reddinin iptaline ilişkin dilekçe örneğini kullanarak itiraz edebileceğiniz gibi profesyonel bir destekte alabilirsiniz.

… İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI                               :

DAVALI                               :

KONU                                 : Türk vatandaşlığına geçme isteminin reddinin iptali talebinden ibarettir

TEBLİĞ TARİHİ                :

AÇIKLAMALAR                 :

1-)Tarafımca Türk vatandaşlığı için yapmış olduğum başvuru, idare tarafından “…………………..” gerekçesi ile reddedilmiş ve işbu red kararı tarafıma ../../20.. tarihinde tebliğ olunmuştur.

2-)Vatandaşlık başvurusu için gerekli evrakların tam ve eksiksiz olduğu, red kararına konu evrağın ise başvuru sırasında idareye sunulduğu ek kısmında sunmuş olduğumuz evrak kabul numarasından anlaşılmaktadır. (EK-1)

3-)Bu hususlar gözetilmek üzere tarafımda yapılan Türk vatandaşlığı başvurusunun reddinin iptaline yönelik açmış olduğum işbu davanın kabul edilmesini sayın mahkemenizden talep ederim.

HUKUKİ NEDENLER       : 5901 Sayılı Kanunu İlgili Hükümleri, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik İlgili Maddeleri

HUKUKİ DELİLLER             :

1-) …/…/… tarihli başvuru

2-) …/…/… tarihli red cevabı

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıkladığımız hususlar gözetilerek,  tarafımda yapılan Türk vatandaşlığı başvurusunun reddinin iptaline yönelik açmış olduğum işbu davanın kabul edilmesi ile tarafımın Türk vatandaşlığına alınmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim. ../../20..

EKLER                                       :

1-) Müvekkilin …/…/… tarihli başvurusu ve başvurunun alındığına dair evrak kabul numarası

Ad Soyad (İmza)

Sık Sorulan Sorular

Vatandaşlık Başvurusu Sonucu Ne kadar Sürede Sonuçlanır?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık başvurusu sonuçlanma süresi, avukat ile yapılan başvurularda 6 ay-1 yıl arasında değişmekte iken avukatsız yapılan başvurular ortalama 2-3 yıl arasında sürmektedir. Aynı zamanda avukatsız yapılan başvuruların reddedilme olasılığı, kabul edilme olasılığından çok düşüktür.

Vatandaşlık Sorgulama Ne Aşamada?

Vatandaşlık başvurum ne aşamada sorusunun cevabını, nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünün web sitesinden başvuru takip numaranız ile sorgu yaparak edinebilirsiniz.

Bunları da Beğenebilirsiniz

1 Yorum

 • burhan 2 yıl ago Cevapla

  Slm ben tc vatandaşıyım eşim suriye uyruklu 3 tane çocuğum var göç idaresine istisnai vatandaşlık başvuruda bulundum 6 aydır herhangi bir sonuç alamadım takip numarasını istiyorum vermiyorlar
  Yok efendim evrak bilgisini paylaşamıyoruz diyorlar ne.yapmaliyim

Yorum Yazın