Hukuki Danışmanlık

Hukuki Danışmanlık

Hukuki danışmanlık, hukuki sorunları çözebilecek kabiliyette, güncel ve duru bilgiler gerçek anlamda önem arz etmektedir. Sizler için sağladığımız hukuki danışmanlık hizmetinin amacı da tüm bunları bir arada sağlamaktır. Amacımız, bu hukuki sorunlara yönelik problemleri mevcut kurallar ve yargı mercii kararları doğrultusunda değerlendirmek beraberinde çözüme kavuşturmaktır. Toplumun sıkça karşılaştığı hukuki sorunlara yönelik geliştirdiğimiz çözüm; alakalı tüm yargı kararlarının kanun maddeleri çerçevesinde detaylı analizi ve duru anlatımı şeklinde tezahür etmektedir. Bu yaptığımız çalışma ise tamamen hukuki danışmanlık hizmetidir.

Hukuki Danışmanlık Faaliyetlerimiz

İş Hukuku

Hukuki danışmanlık verdiğimiz hukuk dallarından iş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır. İşverenlerin işçiler ile yaptıkları, bireysel veya 6356 sayılı kanun çerçevesinde ki toplu iş hukuku sözleşmelerinin incelenmesi gibi konular başta olmak üzere işçilerin özlük haklarına yönelik hukuki konularda da bilgilendirme sağlamaktayız. İş sağlığı ve güvenliği açısından işçilerin hakları, iş yerinin çalışmaya elverişli olup olmaması, iş hukuku bakımından önemli bir yer tutmaktadır. Ankara iş hukuku avukatı olarak, bu tür mevcut veya ortaya çıkması kuvvetle muhtemel durumların iyileştirilmesine yönelik hassasiyetle çalışmalarda bulunmaktayız.

İcra ve İflas Hukuku

Hukuki danışmanlık sadece; sözleşmeler, bireysel müdahaleler ve diğer şekillerde tezahür etmemektedir. Kişilerin veya kurumların, alacaklarının tahsiline yönelik gerçekleştirdiği cebri icra ile ihtiyati haciz, fiili veya kaydi haciz, icra ve iflas kanunu kapsamında itiraz ve şikayetler gibi daha birçok işlem bulunmaktadır.

İcra dairesi tarafından gerçekleştirilen işlemler ve icra mahkemesine ya da genel mahkemelere intikal eden işlemlerin detaylı incelemesi, ilgili kanun çerçevesinde yorumlanması gibi konuları hukuki danışmanlık çerçevesinde ele almaktayız. En çok tercih edilen ve kullanılan takip olan genel haciz yolu ile takip, alt başlıkları olan ilamlı icra takibi ve ilamsız icra takibi hakkında geniş, bilgilendirici yazıları da bu başlık altında bulabileceksiniz. Ankara icra avukatı olarak sağladığımız bu hizmette, güncel hukuki sorunlara tarafımızca öncelik tanındığını bir kez daha bu şekilde belirtmek isteriz.

Ceza Hukuku

Hukuki danışmanlık hizmetini ceza hukuku alanında verirken, dikkat ettiğimiz en önemli husus; Ceza muhakemesi hukuku kapsamında gerçekleştirilen ceza yargılaması, tarafların iddiasının dinlendiği, yine taraflarca gerekli savunmaların yapıldığı ve nihai olarak kararın verildiği bir yargılama sürecidir. Bu yargılama sürecinde amaçlanan ise maddi gerçekliğe ulaşılması, hak ihlallerinin önüne geçilmesidir. Sürecin başlaması ise suç şüphesine dayanmaktadır. Ankara ceza avukatı olarak ceza muhakemesi hukuku açısından amaçladığımız hususta, hak ihlallerinin önüne geçilmesinde bilinçlendirici vazife üstlenmekten öte değildir. Bu amaç doğrultusunda hak ve yükümlülükleri ilgili kanun ve Yargıtay kararları çerçevesinde ele alacak, akıcı ve açık bir dille aktaracağız.

Aile ve Boşanma Hukuku

Hukuki danışmanlık hizmeti sağladığımız en hassas hukuk dalı ise Aile Hukuku olmaktadır. Aile hukuku, medeni kanun ve ilgili mevzuatlarca düzenlenmiştir. Bu bağlamda aile hukuku bizlere; evlilik öncesi, evlilik birliğinin kurulması, anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma ve sonrasında mal rejimleri dahil çok geniş bir yelpaze sunmaktadır. Aile kurumunun kurulmasından son bulmasına dek her alanda karşımıza çıkan aile hukuku, daha birçok hukuki problemin de çözüm mercisi durumundadır. Bunlara örnek verecek olursak; nafaka, nesebin reddi, soy bağının kurulması, velayet – vesayet gibi konulardır. Aile hukuku, bu hukuki sorunları detaylı bir şekilde ilgili kanun çerçevesinde ele almaktadır. Size sunduğumuz hukuki danışmanlık hizmeti çerçevesinde de bizler, ilgili hukuki sorunlara uygulanacak kuralları belirleyecek ve Ankara boşanma avukatı olarak, bunları en duru şekilde sizlere aktaracağız.

Hukuki Danışmanlık Hizmeti Nedir?

Hukuki danışmanlık, kişilerin ya da tüzel kişilerin karıştıkları hukuki sorunlara çözüm odaklı yaklaşan ve belirli bir uzmanlıkla hareket edilen danışmanlık hizmeti anlamına gelmektedir.

Ağır Ceza Avukatı Nelere Bakar?

Ankara ceza avukatı, TCK’da yasak olarak belirtilen fiillerin işlenmesi sonucunda ortaya çıkan hukuki problemlerin tümü ile ilgilenmektedir. Ankara ağır ceza avukatı olarak genellikle ilgilendiğimiz davalar; Hırsızlık, Adam öldürme, Dolandırıcılık, Tehdit, Kavga ve çete kurma, Adam yaralama davalarıdır. Daha birçok konuda da hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.