Yazarın Tüm Gönderileri

Samet AYGÜN

İşe İade Davası

İşe İade Davası

İşe İade Davası, işçinin iş sözleşmesinin işverence geçerli bir nedene dayanmadan feshedilmesi halinde karşımıza çıkmaktadır. İş sözleşmesini fesheden işverenin bu fesih sebebini, Devamını Oku

Mobbing Davası

Mobbing Davası

Günümüz iş hayatında Mobbing davasına sıkça rastlanılmaktadır. Mobbing işverenin işçiyi gözetme borçlarından birisi olan kişilik haklarına saygı gösterme borcuna riayet etmemesi sonucunda Devamını Oku

Can Sigortaları

Can Sigortaları

Can sigortaları bireyin hastalandığında ve yaşlılık dolayısıyla çalışamadığı hallerde normal koşullarda altında hayatına idame ettirebilmek veya ölümü sonrasında ailesinin bakım ihtiyaçlarının giderilebilmesi Devamını Oku