Yazarın Tüm Gönderileri

Samet AYGÜN

Muvazaa Nedir?

Muvazaa Nedir?

Muvazaa Türk Borçlar Kanunu’na göre bir sözleşme, tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanı ile kurulur. Taraflar iradeleriyle uyumlu olmadan ve sözleşmedeki Devamını Oku

İşe İade Davası

İşe İade Davası

İşe İade Davası, işçinin iş sözleşmesinin işverence geçerli bir nedene dayanmadan feshedilmesi halinde karşımıza çıkmaktadır. İş sözleşmesini fesheden işverenin bu fesih sebebini, Devamını Oku

Mobbing Davası

Mobbing Davası

Günümüz iş hayatında Mobbing davasına sıkça rastlanılmaktadır. Mobbing işverenin işçiyi gözetme borçlarından birisi olan kişilik haklarına saygı gösterme borcuna riayet etmemesi sonucunda Devamını Oku